نویسنده = میثم جلالی
بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول

دوره 6، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 23-11

سید ولی‌اله موسوی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ احمد کامرانی فر


تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی

دوره 6، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 32-25

حسین کوهستانی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ میثم لباف خانیکی


بررسی ژئواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار)

دوره 6، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 105-93

علیرضا نجفی؛ حجت الله پاشاپور


جغرافیای تاریخی ولایت فرغانه

دوره 5، شماره 16، آبان 1393

محمد حسن رازنهان؛ محمد بیطرفان


آب‌انبارهای تاریخی و کتیبه‌دار فردوس در خراسان جنوبی

دوره 5، شماره 16، آبان 1393

بهرام عنانی؛ فخرالدین محمدیان؛ خدیجه شریف‌کاظمی


خراسان بزرگ محور ترانزیت، امنیت و توسعه شرق کشور

دوره 5، شماره 16، آبان 1393

عزت‌الله عزتی؛ شمس‌الدین شکری