داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
بهرام آجورلو دانشیار.دانشکده هنرهای کاربردی. دانشگاه هنر اسلامی تبریز. تبریز. ایران
فرشته آذرخرداد Array
سیده فهیمه ابراهیمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پیمان ابوالبشری استادیار گروه تاریخ تشیع، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه نیشابور، ایران
شفیق الله احدی جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور-تهران غرب.
مهدی اختر کاوان استادیار. گروه معماری. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه قم. ایران
بیژن اربابی
روح اله اسدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالکریم اسکندری استاد و معاون علمی در دانشگاه خاتم‌النبیین- کابل
نصیر اسکندری جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
محسن اکبرزاده استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان، ایران.
حسین امامعلی زاده دانشگاه یزد
گلاب شاه امانی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه کابل و معاون علمی دانشگاه دنیا
مصطفی امیرفخریان استادیار، گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
امیر احمد امینیان استاد دانشگاه
محمدتقی ایمان پور جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ استاد. گروه آموزشی تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حسن باصفا دانشیار، گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه نیشابور، ایران
محمدبای بشارت رحمانی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ دانشیار دانشگاه تعلیم و تربیه کابل
بهاره تقوی نژاد استادیار گروه صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان- شهر اصفهان- ایران
حمیدرضا ثنائی استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جان پرور جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ استادیار. گروه آموزشی جغرافیا. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمد جواد جعفری دکترا باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
آزاده جلالی دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
میثم جلالی پژوهشگر، باستان شناسی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
جواد چوپانیان جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ استادیار، گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان. ایران
شهرام حبیب الله حبیب الله زرگر عضو هیات علمی گروه نمایش دانشگاه هنر
ابولفضل حسن آبادی دکتری تاریخ محلی، مدیر مرکز نسخ خطی قدس رضوی، مشهد، ایران
اکرم حسینی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
کامله حسینی عضو هیات علمی دانشگاه رویان و مسوول آموزشگاه رسول الله
محمود حیدریان هیات علمی دانشگاه شهر کرد
مریم خزاعی استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
دکتر علی رضا خسروزاده دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد
محمدمحسن خضری مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی فردوس- مشهد
دکتر مجتبی خلیفه استادیار. گروه.تاریخ.دانشکده.ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ایران
محسن خلیلی استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
هادی خورشیدی کارشناس ارشد مرمّت آثار تاریخی
محمدرضا خیرالهی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی عضو هیأت علمی، مربی گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، شهر تهران، ایران.
محسن دانا جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ دکتری باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان میراث فرهنگی کشور
اشکان رحمانی استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ایران
گودرز رشتیانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
همایون رهیاب جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ دانشگاه بغلان
علی زارعی عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند
سید هادی زرقانی دانشیار. دانشکده ادبیا و علوم انسانی. گروه جغرافیا. دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا زمانی استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
سید سلیمان سادات کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه- تهران- و دانشیار دانشگاه بغلان
محدثه سادات حسینی عضو هیات علمی دانشگاه مشعل
عباس سرافرازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
هادی سروری استادیار گروه شهرسازی،دانشکده هنرو معماری،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران
منا سلطانی Array
ناصر سلطانی جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
هادی سلیمانی مقدم استادیار جغرافیاوبرنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
داوود شادلو عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه هنر شیراز، ایران
موسی شفق دانشگاه بامیان
حمیده شهیدی دانش آموخته دکترا، پژوهشگر اسناد، مدرس مدعو گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا شیخی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
خسرو صحاف مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
مهدی صحراگرد استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر مشهد، استان خراسان رضوی
حسین صدیقیان استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان
کریمه صفدری
قدیر صیامی مطالعات شهری و شهرسازی خراسان بزرگ مدیر مسئول پژوهشنامه خراسان بزرگ؛ دانشگاه بین اللملی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
مجید ضیائی استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علیرضا طاهری مقدم مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران
محسن طبسی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
حامد طهماسبی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ Array
رضا عارفی دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن اسلامی از دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تعلیم و تربیه کابل.
ابوالفضل عالی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ مدیر موزه و کارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان
امین عبدمجیری استادیار، گروه معماری، دانشگاه قم، ایران
حجت اله عسکری الموتی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی مربی، عضو هیئت‌علمی دانشکده هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران
عباس عسکری ندوشن جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد
علی عمرانی پور دانشیار، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
امید عودباشی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشیار گروه مرمت و آثار اشیاء فرهنگی ، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
مریم غلامی خسرآبادی استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، ایران
محمد فرجامی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
جواد فرهادی بلقور مطالعات شهری و شهرسازی خراسان بزرگ دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید محمد فیروزی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ عضو هیات علمی دانشگاه بغلان افغانستان
حمید رضا قربانی 'گروه باستان شناسی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اضفهان
ایمان قلندریان مطالعات شهری و شهرسازی خراسان بزرگ استادیار گروه شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود کارگر مربی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
سمانه کاکاوند جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ استادیار گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر
علیرضا کریمی مربی، گروه نقاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران
حسین کوهستانی اندرزی استادیار. گروه باستان. دانشکده هنر .دانشگاه بیرجند. ایران
عمران گاراژیان استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، ایران
مصطفی گوهری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
نجم الدین گیلانی استادیار. گروه آموزشی تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد
میثم لباف خانیکی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
مصطفی لعل شاطری استادیار، گروه باستان‌شناسی و تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه دولتی نیشابور، ایران
آمنه مافی تبار مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی استادیار، دانشکده هنرهای کاربردی (گروه پارچه و لباس)، دانشگاه هنرتهران، ایران
افشین متقی دانشگاه خوارزمی تهران
الهه محبوب فریمانی دکتری تاریخ، پژوهشگر اسناد، مرکز آستان قدس رضوی
محمد محمدی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
سید عبدالصمد مشتاق دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی- افغانستان
عبدالبصیر مصباح دانشگاه بغلان
دکتر میترا مهرابادی دکترای مطالعات اسلامی (تاریخ اندیشه‌های سیاسی مشروطه) و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
الهام مهردوست مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی پژوهشگر معماری
سید مهدی موسوی نیا عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
محمدحسین ناصربخت دانشیاردانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران ایران
حسن نامی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
فائزه نبوی مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی استادیار، گروه معماری، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران
علی نجف زاده دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
احد نژادابراهیمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسن هاشمی زرج آباد دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
علی اکبر وحدتی پژوهشگر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، خراسان شمالی،ایران
مهدی وزینی افضل استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت کرمان
حامد وظیفه شناس مطالعات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی
فوزیه ولی زاده
علی یحیائی استادیار گروه تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری
راهله یوسف زاده کاربر
روح الله یوسفی زشک جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ استادیار باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران