تماس با ما

نشانی :

مشهد – خیابان دانشگاه – خیابان اسرار –  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام –

دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی- صندوق پستی : 553-91735

 

تلفن : 

-مدیر مسئول : دکتر قدیر صیامی05138041- داخلی 2259

-سردبیر :دکتر محمد تقی رضویان 05138041داخلی 2259

-دبیر اجرایی: دکتر مصطفی لعل شاطری  05138041-2259

-دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی :05138041- داخلی 1515

 

نمابر:   05138426038

 

نشانی پست الکترونیکی :  jgk.edc@imamreza.ac.ir

 

نشانی  اینترنتی: http://jgk.imamreza.ac.ir


CAPTCHA Image