فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری، پذیرش و انتشار مقالات در پژوهشنامه خراسان بزرگ

الف- فرایند داوری

1)  روند بررسی

روند بررسی مقالات پژوهشنامه خراسان بزرگ، از داوری همسان و دوسو کور برخوردار است، به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

 1. مقالات ارسالی توسط نویسندگان ابتدا از نظر مطابقت موضوع مقاله با «دامنه و حوزه موضوعی» مجله توسط سردبیر نشریه مورد بررسی قرار می گیرند؛
 2. درصورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد بالا مثبت نباشد؛ نامه عدم پذیرش (رد مقاله) برای نویسنده ارسال می‌شود.
 3. در صورت تایید مقاله توسط سردبیر؛ مقاله برای داوری به 2 الی 3 داور ارسال می‌شود؛در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود؛
 4. پس از ارسال مقاله به داوری نتیجه اولیه به یکی از سه شکل زیر به نویسندگان اعلام شود.
 • قابل پذیرش با شکل کنونی
 • قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی
 • قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت،‌ پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و داور مجدداً اعلام بازنگری کلی داشته باشد، مقاله رد می‌شود (نامه عدم پذیرش ارسال می‌شود).

تبصره: در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی خود در سایت نشریه، در قسمت اضافه کردن فایل‌ها به دفتر نشریه اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط هیئت تحریریه و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

 1. نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، باید ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داور تطبیقی و هیات تحریریه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر می‌گردد؛ در این مرحله نویسندگان فرم تعهد و فرم تعارض را پر و به دفتر مجله ارسال می‌نمایند.

2) فرایند تجدید نظر و پاسخگویی

هنگامی که مقاله شما از داوران به نزد شما بازگردانده می‌شود، ممکن است این فرصت به شما داده شود تا آن را مطابق با نظرات اصلاحی، مورد بازبینی قرار دهید. برای این منظور معمولاً نامه‌ای از سردبیر دریافت می‌کنید که در آن تغییراتی که مد نظر داوران است، برای شما ارسال میشود. این نامه معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص «نحوه عودت مقاله اصلاح شده» شما مانند «مشخص کردن تغییرات ایجاد شده در مقاله حسب نظر داوران» و «فرصت زمانی برای بازگرداندن نسخه اصلاح شده» است.

نکته: مقالات عودت داده شده از سوی پژوهشنامه خراسان بزرگ به نویسندگان، دارای مهلت‌های تجدیدنظر متفاوتی است که بسته به بازبینی‌هایی که باید انجام شود، از چند هفته تا حداکثر سه ماه متغیر است. اگر فکر نمی‌کنید بتوانید نسخه اصلاح‌شده را در زمان تعیین‌شده در سایت نشریه بارگذاری کنید، بلافاصله به سردبیر اطلاع دهید. آنها باید بتوانند به شما یک تمدید زمانی پیشنهاد دهند، اما بهتر است در اسرع وقت در این مورد با آنها مکاتبه داشته باشید.

هنگام بازبینی مقاله‌ای که تأییدیه اولیه را دریافت کرده و در مرحله پاسخ به نظرات داوران است موکدآ پیشنهاد می‌کنیم موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • از منتقدان و ویراستاران برای وقت و نظراتشان تشکر کنید.
 • به تمام نکاتی که توسط ویراستار و داوران مطرح شده است؛ توجه نمایید.
 • اگر مقاله به اصلاحات کلی نیاز داشت، بعد از انجام آن اصلاحات، موارد را تشریح کنید. اگر اصلاحات بصورت موردی بود؛ آنها را انجام داده و مورد به مورد انجام آن را گزارش کنید(کامنت بگذارید).
 • اصلاحات را در چارچوب نکاتی که داوران توصیه می‌کنند؛ انجام دهید (مگر اینکه احساس کنید که اصلاحات پیشنهادی آنها، کمکی به ارتقا کیفیت مقاله شما نمی‌کند. اگر چنین است، لطفاً استدلالهای علمی خود را – حتی بصورت مستند- و بصورت کافی تشریح کنید).
 • هر نکته یا نظری از سوی داوران ارئه شده و شما با آن مخالف هستید را بصورت مودبانه و علمی ارائه دهید. به یاد داشته باشید که اگر مقاله شما برای بار دوم جهت بررسی داوران ارسال شود، داوران این مطالب را مجددا ملاحظه خواهند کرد.
 • ویرایش‌های اصلی متن را با متن رنگی متفاوت و یا با برجسته کردن تغییرات، یا با ویژگی Track Changes در نرم افزار مایکروسافت ورد به وضوح نشان دهید، این اقدام، علاوه بر تشریح تغییرات نقطه به نقطه (در قابل کامنت) در انجام اصلاحات انجام شده توسط شماست.
 • مقاله اصلاح شده را به پیوست نامه‌ای برای پاسخ به انجام اصلاحات در بازه زمانی تعیین شده توسط نشریه و صرفاً از طریق وب سایت نشریه برگردانید.

در زیر نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی به نظر داور آورده شده است:

نظر داور: در تجزیه و تحلیل خود از داده‌ها، شما انتخاب کرده‌اید که از یک تابع برازش تا حدی مبهم (رگرسیون) استفاده کنید. به نظر من، آزمون ناپارمتریک فریدمن بهتر است. علاوه بر این، نتایج آموزنده تر و مقایسه با نتایج قبلی آسانتر خواهد بود.

الف) پاسخ در توافق با داور: ما با ارزیابی داور از نحوه تجزیه و تحلیل موافقیم. چرا که در استفاده از روش رگرسیون، به نظر رسید نتایج از تعمیم‌پذیری نسبتا کمتری برخوردار باشد. علاوه بر این، در شکل فعلی آن، ما موافقیم که دشوار است بگوییم که این اندازه گیری نسبت به مقادیر گزارش شده قبلی بهبود قابل توجهی دارد یا خیر. بنابراین در اصلاحیه جدید، ما داده‌ها را با استفاده از ازمون فریدمن دوباره آنالیز کرده‌ایم.

ب) پاسخ مخالف نظر داورما با داور موافق هستیم که استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن می‌تواند نتایج مطالعاتی از این دست را تسهیل ‌کند. با این حال، داده‌های این پژوهش، برای ما امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها را بر اساس مدل رگرسیون  را با توجه به مطالعه اسمیت و همکاران، 1998 توجیه پذیر تر نموده است. برای توضیح استفاده از این ازمون و نیز مدل اسمیت، دو جمله به مقاله اضافه کرده‌ایم (صفحه 3، بند 2).

توجه داشته باشید که در هر دو نظر (موافق و مخالف) نویسنده مودبانه بوده و به نظر داور احترام می‌گذارد. همچنین، در هر دو شرایط، نویسنده تغییری در مقاله اصلاحی ایجاد می‌کند که به سؤال داور پاسخ داده باشد.

روند اعتراض و شکایت نویسنده 

نویسندگان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در هر یک از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی مجله، حق شکایت و درخواست توضیح را دارند و می‌توانند با ارسال نامه‌ایی به یکی از آدرسهای زیر شکایات خود را مطرح کنند.

پست الکترونیک

jg.khorasan@gmail.com

khorasan@imamreza.ac.ir

jgk.edc@imamreza.ac.ir

تمام شکایات مربوط به تخلف در فرآیندهای برسی مقالات، مطابق با شیوه‌های اخلاقی نشر عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موضوعات قابل اعتراض و شکایات

یک نویسنده یا هر پژوهشگر دیگری می‌تواند شکایات خود را در مورد هر موضوع مربوط به موارد زیر ارائه دهد:

 • سرقت ادبی
 • نقض حق چاپ
 • فریب در نتایج تحقیق یا نتایج تحقیقات غلط
 • نقض استاندارد تعیین شده برای تحقیق
 • تضاد پنهان در منافع
 • جانبداری در روند بررسی
 •  زمان فرآیند بررسی مقاله به طور غیرمعمولی طولانی شده است
 • نظرات فرآیند داوری همتا رضایت بخش نیست
 • مسائل مربوط به نویسندگی

سیاست رسیدگی به شکایات

پس از دریافت درخواست شکایت، در ابتدا برای اطمینان از اینکه در طول سه روز کاری به استثنای تاریخ دریافت شکایت، اقدامات مربوط به شکایت انجام خواهد شد، نامه دریافت شکایت به شاکی ارسال می‌شود. روند تحقیق توسط تیم مدیریت مجله مطابق با دستورالعمل سردبیر آغاز می‌شود. پس از پایان تحقیقات، جلسه‌ایی با گزارش کامل از شکایت برگزار می‌شود و تصمیم اتخاذ شده از طریق شناسه ایمیل ارسالی شاکی به محقق مربوطه ارسال می‌شود.

-  در صورتی که احساس شود پاسخ اولیه ناکافی است، شاکی می‌تواند درخواست کند که شکایت ایشان به عضوی ارشد از تیم بررسی ارجاع داده شود.

-  اگر شاکی ناراضی بماند، ممکن است شکایات به یک سردبیر مجله ارجاع داده شود که تصمیم وی نهایی است.

-  اگر شاکی با در نظر گرفتن پاسخ نهایی سردبیر همچنان ناراضی باشد، شاکی ممکن است به یک نهاد خارجی شکایت کند. 

شکایاتی که تحت نظارت هیئت تحریریه نشریه پژوهشنامه خراسان بزرگ نباشد، به رؤسای مربوطه در انتشارات دانشگاه ارسال می‌شود.

ما شکایات را فرصتی برای تقویت سیستم بررسی مقالات موجود می‌دانیم. تمام شکایات دریافت شده با اطمینان و به موقع رسیدگی می‌شود.

ب. مراحل انتشار مقاله

 1. در گام نخست مقالات پذیرفته شده، در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.
 2. در مرحله دوم مقالات آماده انتشار دسته‌بندی و در یکی از نوبتهای انتشار در شماره بهار، تابستان، پاییز و یا زمستان دسته بندی خواهند شد.
 3. در گام سوم مقاله جهت ویراستاری علمی و ادبی ارسال می شود. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.
 4. در گام چهارم و بعد از رفع ایرادات ویراستاری، فایل‌ها برای صفحه آرایی و آماده سازی جهت انتشار ارسال می‌گردد.
 5. در گام پایانی و با تأییدسردبیر، مقالات نهایی شده بر روی وب سایت نشریه خراسان بزرگ انتشار میشود.