فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در پژوهشنامه خراسان بزرگ

الف) فرایند داوری

فرآیند داوری و پذیرش مقالات شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن ــ در صورت تأیید تحریریه ــ داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در پژوهشنامه خراسان بزرگ به‌صورت دوسویه کور است [نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی نشریه در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی نشریه برای نویسنده مشخص نخواهد شد]. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تأیید دو داور و پس از آن تأیید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار می باشد.

نظر داوران دربارۀ مقاله به‌صورت یکی از چهار مورد زیر بیان می‌شود:

1. قابل پذیرش با شکل کنونی

2. قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی

3. قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت،‌ پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و داور مجدداً اعلام بازنگری کلی داشته باشد، مقاله رد می‌شود).

4. غیرقابل انتشار

تبصره: در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی خود در سایت نشریه، در قسمت اضافه کردن فایل‌ها به دفتر نشریه اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط هیئت تحریریه و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

ب) فرایند تجدید نظر و پاسخگویی

هنگامی که مقاله شما از داوران به نزد شما بازگردانده شد، ممکن است این فرصت به شما داده شود تا آن را مطابق با نظرات اصلاحی، مورد بازبینی قرار دهید. برای این منظور معمولاً نامه‌ای از سردبیر دریافت می‌کنید که در آن تغییراتی که مد نظر داوران است، برای شما ارسال میشود. این نامه معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص نحوه عودت مقاله اصلاح شده شما مانند «مشخص کردن تغییرات ایجاد شده در مقاله حسب نظر داوران» و «فرصت زمانی برای بازگرداندن نسخه اصلاح شده» است.

نکته: مقالات عودت داده شده از سوی پژوهشنامه خراسان بزرگ به نویسندگان، دارای مهلت‌های تجدیدنظر متفاوتی است که بسته به بازبینی‌هایی که باید انجام شود، از چند هفته تا حداکثر سه ماه متغیر است. اگر فکر نمی‌کنید بتوانید نسخه  اصلاح‌شده را در زمان تعیین‌شده در سایت نشریه بارگذاری کنید، بلافاصله به سردبیر اطلاع دهید. آنها باید بتوانند به شما یک تمدید زمانی پیشنهاد دهند، اما بهتر است در اسرع وقت در این مورد با آنها مکاتبه داشته باشید.

هنگام بازبینی مقاله که تأیید اولیه را دریافت کرده و پاسخ به نظرات داوران موکدآ پیشنهاد می کنیم موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  • از منتقدان و ویراستاران برای وقت و نظراتشان تشکر کنید.
  • به تمام نکاتی که توسط ویراستار و داوران مطرح شده است توجه کنید.
  • اگر مقاله به اصلاحات کلی نیاز داشت، بعد از انجام آن اصلاحات، موارد را تشریح کنید. اگر اصلاحات بصورت موردی بود؛ آنها را انجام داده ومورد به مورد انجام آن را گزارش کنید(کامنت بگذارید).
  • اصلاحات را در چارچوب نکاتی که داوران توصیه می‌کنند انجام دهید (مگر اینکه احساس کنید که اصلاحات پیشنهادی آنها کمکی به ارتقا کیفیت مقاله شما نمی کند. اگر چنین است، لطفاً استدلالهای علمی خود را – حتی بصورت مستند- و بصورت کافی تشریح کنید.)
  • هر نکته یا نظری از سوی داوران ارئه شده و شما با آن مخالف هستید را بصورت مودبانه و علمی ارائه دهید. به یاد داشته باشید که اگر مقاله شما برای بار دوم جهت بررسی داوران ارسال شود، داوران این مطالب را مجددا خواهند دید.
  • ویرایش‌های اصلی متن را به وضوح نشان دهید، یا با متن رنگی متفاوت، با برجسته کردن تغییرات، یا با ویژگی Track Changes در نرم افزار مایکروسافت ورد. این علاوه بر تشریح تغییرات نقطه به نقطه (در قابل کامنت) در انجام اصلاحات انجام شده توسط شماست.
  • مقاله اصلاح شده را به پیوست نامه ای برای پاسخ به انجام اصلاحات در بازه زمانی تعیین شده توسط نشریه و صرفاً از طریق وب سایت نشریه برگردانید.

در زیر نمونه ای از نحوه پاسخگویی به نظر داور آورده شده است:

نظر داور: در تجزیه و تحلیل خود از داده‌ها، شما انتخاب کرده‌اید که از یک تابع برازش تا حدی مبهم (رگرسیون) استفاده کنید. به نظر من، آزمون ناپارمتریک فریدمن بهتر است. علاوه بر این، نتایج آموزنده تر و مقایسه با نتایج قبلی آسانتر خواهد بود.

الف) پاسخ در توافق با داور: ما با ارزیابی داور از نحوه تجزیه و تحلیل موافقیم. چرا که در استفاده از روش رگرسیون، به نظر رسید نتایج از تعمیم پذیر نسبتا کمتری برخوردار باشد. علاوه بر این، در شکل فعلی آن، ما موافقیم که دشوار است بگوییم که این اندازه گیری نسبت به مقادیر گزارش شده قبلی بهبود قابل توجهی دارد یا خیر. بنابراین در اصلاحیه جدید، ما داده ها را با استفاده از ازمون فریدمن دوباره آنالیز کرده ایم.

ب) پاسخ مخالف نظر داور: ما با داور موافق هستیم که استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن می تواند نتایج مطالعاتی از این دست را تسهیل ‌کند. با این حال، داده های این پژوهش، برای ما امکان تجزیه و تحلیل داده ها را بر اساس مدل رگرسیون  را با توجه به مطالعه اسمیت و همکاران، 1998 توجیه پذیر تر نموده است. برای توضیح استفاده از این ازمون و نیز مدل اسمیت، دو جمله به مقاله اضافه کرده‌ایم (صفحه 3، بند 2).

توجه داشته باشید که در هر دو نظر (موافق و مخالف) نویسنده مودبانه بوده و به نظر داور احترام می گذارد. همچنین، در هر دو شرایط، نویسنده تغییری در مقاله اصلاحی ایجاد می‌کند که به سؤال داور پاسخ داده باشد.

روند اعتراض و شکایت نویسنده 

نویسندگان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در هر یک از سیاست ها و دستورالعمل های اخلاقی مجله، حق شکایت و درخواست توضیح را دارند و می توانند با ارسال نامه ایی به یکی از آدرسهای زیر  شکایات خود را مطرح کنند.

پست الکترونیک

jg.khorasan@gmail.com

khorasan@imamreza.ac.ir

jgk.edc@imamreza.ac.ir

تمام شکایات مربوط به تخلف در فرآیندهای برسی مقالات، مطابق با شیوه های اخلاقی نشر عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوعات قابل اعتراض و شکایات

یک نویسنده یا هر پژوهشگر دیگری می تواند شکایات خود را در مورد هر موضوع مربوط به موارد زیر ارائه دهد:

- سرقت ادبی

- نقض حق چاپ

-  فریب در نتایج تحقیق یا نتایج تحقیقات غلط

-  نقض استاندارد تعیین شده برای تحقیق

- تضاد پنهان در منافع

- جانبداری در روند بررسی

- زمان فرآیند بررسی مقاله به طور غیرمعمولی طولانی شده است

-نظرات فرآیند داوری همتا رضایت بخش نیست

- مسائل مربوط به نویسندگی

سیاست رسیدگی به شکایات

پس از دریافت درخواست شکایت، در ابتدا برای اطمینان از اینکه در طول سه روز کاری به استثنای تاریخ دریافت شکایت، اقدامات مربوط به شکایت انجام خواهد شد، نامه دریافت شکایت به شاکی ارسال می شود. روند تحقیق توسط تیم مدیریت مجله مطابق با دستورالعمل سردبیر آغاز می شود. پس از پایان تحقیقات، جلسه ایی با گزارش کامل از شکایت برگزار می شود و تصمیم اتخاذ شده از طریق شناسه ایمیل ارسالی شاکی به محقق مربوطه ارسال می شود.

-  در صورتی که احساس شود پاسخ اولیه ناکافی است، شاکی می تواند درخواست کند که شکایت ایشان به عضوی ارشد از تیم بررسی ارجاع داده شود.

-  اگر شاکی ناراضی بماند، ممکن است شکایات به یک سردبیر مجله ارجاع داده شود که تصمیم وی نهایی است.

-  اگر شاکی با در نظر گرفتن پاسخ نهایی سردبیر همچنان ناراضی باشد، شاکی ممکن است به یک نهاد خارجی شکایت کند. 

شکایاتی که تحت نظارت هیئت تحریریه نشریه پژوهشنامه خراسان بزرگ نباشد، به رؤسای مربوطه در انتشارات دانشگاه ارسال می شود.

ما شکایات را فرصتی برای تقویت سیستم بررسی مقالات موجود می دانیم. تمام شکایات دریافت شده با اطمینان و به موقع رسیدگی می شود.

ج) هزینه های پردازش و انتشار مقالات:

" این نشریه برای مراحل مختلف، از دریافت تا انتشار مقالات به شرح جدول زیر از نویسندگان محترم در مجموع مبلغ 3500000 ریال دریافت می نماید: آیین نامه دفتر نشریات علمی وزارت علوم