اخبار و اعلانات

پژوهشنامه خراسان بزرگ در پایگاه ICI (Copernicus) سال 2021 نمایه شد.

پژوهشنامه خراسان بزرگ، ضمن طی کردن موفقیت آمیز مراحل ارزیابی در پایگاه ICI (Copernicus) برای سال 2021 در این پایگاه نمایه شده است. نمایه کوپرنیکس، یکی از نمایه‌های معتبر بین‌المللی است که مجلات را بر اساس شاخص هایی همچون محتوای دقیق و کامل انگلیسی وب سایت، چاپ منظم شماره‌های پیشین مجله، سیاست های مدیریت اخلاق نوشتاری و تنوع جغرافیایی هیئت تحریریه مجله ارزیابی می‌کند‌. همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در مراحل  ارزیابی و تجزیه و تحلیل شماره های مجله در سال 2021، کارشناسان این پایگاه، ارزش شاخص کوپرنیک ICV مجله را 65/82 محاسبه کرده اند. ...

مطالعه بیشتر

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» (دوره 11, شماره 42: بهار 1400) منتشر شد.

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» (دوره 11, شماره 42: بهار 1400) منتشر شد. به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» با 11 سال سابقه، تنها مجله معتبر علمی در ایران با تمرکز بر مطالعات و پژوهشهای حوزه تمدنی خراسان بزرگ محسوب می شود. این نشریه در آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر، موفق به اخذ رتبه علمی Q1 در حوزه علوم انسانی از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و نیز احراز درجه علمی (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» بر حوزه‌های تمدنی ...

مطالعه بیشتر