بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)،گوگل اسکولار(Google Scholar)، آکادمیا (Academia)، ریسرچ گیت(Researchgate)