غذا و خوراک در حرم مطهرامام رضا(ع) در عصر صفوی

دوره 10، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 34-17

10.22034/jgk.2021.137977

زهرا فاطمی مقدم؛ الهه محبوب فریمانی


عوامل مؤثر در مناسبات سیاسی-نظامی عمرولیث صفاری و اسماعیل سامانی

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 42-31

علی ممبینی؛ سید ابوالقاسم فروزانی


بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 44-29

جواد خدادوست؛ سید رسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ میثم لباف خانیکی


آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 48-33

ناهید براهوئی؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی


تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر

دوره 10، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 48-31

آزاده جلالی؛ سپیده افسری بجستانی؛ علی رضا صادقی


نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها)

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 50-37

کامران افشار مهاجر؛ سودابه صالحی؛ حمیدرضا قلیچ خانی؛ امیر فرید


نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد

دوره 9، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 50-33

هادی سلیمانی مقدم؛ سعید پرندآور؛ جواد فرهادی


بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 56-43

ندا میرزائی؛ سعید خاقانی


نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 56-37

شهناز حطیط؛ علیرضا ابطحی؛ مرتضی نورائی؛ ابولفضل حسن آبادی


شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی

دوره 4، شماره 15، شهریور 1393، صفحه 59-41

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 59-76

غلامرضا لطیفی؛ قاسم فیضی؛ راحله باجلال


بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 70-43

سعید دلبری؛ مهلا مسعودی؛ مریم خزائی