اخبار و اعلانات

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» (دوره 11, شماره 42: بهار 1400) منتشر شد.

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» (دوره 11, شماره 42: بهار 1400) منتشر شد. به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» با 11 سال سابقه، تنها مجله معتبر علمی در ایران با تمرکز بر مطالعات و پژوهشهای حوزه تمدنی خراسان بزرگ محسوب می شود. این نشریه در آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر، موفق به اخذ رتبه علمی Q1 در حوزه علوم انسانی از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و نیز احراز درجه علمی (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. فصلنامه علمی «پژوهشنامه خراسان بزرگ» بر حوزه‌های تمدنی ...

مطالعه بیشتر