ثبت نام

شناسه پژوهشگر(ORCID) یک شناسه بین اللملی  ۱۶ رقمی منحصر به فرد از محققین و پژوهشگران است که امروزه در اغلب قریب به اتفاق نشریات بین اللمللی، یک اصل شناخته شده در ثبت و انتشار مقالات محققین مورد استفاده و تأکید قرار می گیرد. با توجه به در پیش گرفتن سیاست بین‌المللی شدن نشریه خراسان بزرگ، خواهشمند است نویسنده محترم بر اساس دستورالعمل پیوست و ثبت آن در پروفایل کاربری خود در سامانه اقدام نمایند.

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image