داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیده فهیمه ابراهیمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
پیمان ابوالبشری عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه نیشابور
دکتر مهدی اختر کاوان استادیار. گروه معماری. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه قم. ایران
روح اله اسدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی امیرفخریان استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا ثنائی استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جواد جعفری دکترا باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
آزاده جلالی دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کامله حسینی عضو هیات علمی دانشگاه رویان و مسوول آموزشگاه رسول الله
مریم خزاعی استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
دکتر مجتبی خلیفه استادیار. گروه.تاریخ.دانشکده.ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ایران
محسن خلیلی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی خورشیدی
محمدرضا خیرالهی مربی و هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
محسن دانا دکتری باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان میراث فرهنگی کشور
گودرز رشتیانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
لیلا زمانی گروه معماری
سید سلیمان سادات کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه- تهران- و دانشیار دانشگاه بغلان
هادی سلیمانی مقدم استادیار جغرافیاوبرنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
داوود شادلو
حسین صدیقیان استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان
قدیر صیامی مدیر مسئول پژوهشنامه خراسان بزرگ؛ دانشگاه بین اللملی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
امین عبدمجیری استادیار، گروه معماری، دانشگاه قم، ایران
امید عودباشی تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
مریم غلامی خسرآبادی هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد فرجامی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
جواد فرهادی بلقور دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ایمان قلندریان دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
سمانه کاکاوند استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران
علیرضا کریمی مربی، گروه نقاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران
حسین کوهستانی اندرزی استادیار. گروه باستان. دانشکده هنر .دانشگاه بیرجند. ایران
مصطفی گوهری
نجم الدین گیلانی Array
آمنه مافی تبار تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی استادیار دانشگاه هنر
محمد محمدی دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
علی نجف زاده دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
علی اکبر وحدتی پژوهشگر سازمان میراث فرهنگی
راهله یوسف زاده کاربر
روح الله یوسفی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ rouhollah.yousefiz