داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
بهرام آجورلو دانشیار.دانشکده هنرهای کاربردی. دانشگاه هنر اسلامی تبریز. شهر تبریز. ایران
سیده فهیمه ابراهیمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
پیمان ابوالبشری عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه نیشابور
دکتر مهدی اختر کاوان استادیار. گروه معماری. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه قم. ایران
روح اله اسدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن اکبرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی امیرفخریان استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر احمد امینیان دانشکده هنر و معماری دانشگاه امام رضا
محمدتقی ایمان پور جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن باصفا دانشیار، گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه نیشابور، ایران
حمیدرضا ثنائی استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جان پرور جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ عضو هیآت علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جواد جعفری دکترا باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
آزاده جلالی دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
میثم جلالی
دکتر چوپانیان جغرافیای سیاسی، تحولات مرزها و ژئوپلتیک خراسان بزرگ گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
ابولفضل حسن آبادی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی
کامله حسینی عضو هیات علمی دانشگاه رویان و مسوول آموزشگاه رسول الله
مریم خزاعی استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
دکتر مجتبی خلیفه استادیار. گروه.تاریخ.دانشکده.ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ایران
محسن خلیلی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی خورشیدی
محمدرضا خیرالهی مربی و هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
محسن دانا دکتری باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان میراث فرهنگی کشور
اشکان رحمانی گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
گودرز رشتیانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
لیلا زمانی گروه معماری
سید سلیمان سادات کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه- تهران- و دانشیار دانشگاه بغلان
هادی سروری
هادی سلیمانی مقدم استادیار جغرافیاوبرنامه ریزی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
داوود شادلو
حمیده شهیدی
علیرضا شیخی استادیار، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
خسرو صحاف تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد، ایران
مهدی صحراگرد استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر مشهد، استان خراسان رضوی
حسین صدیقیان استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان
قدیر صیامی مدیر مسئول پژوهشنامه خراسان بزرگ؛ دانشگاه بین اللملی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
علیرضا طاهری مقدم
حامد طهماسبی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ Array
امین عبدمجیری استادیار، گروه معماری، دانشگاه قم، ایران
حجت اله عسکری الموتی
امید عودباشی تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
مریم غلامی خسرآبادی هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد فرجامی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
جواد فرهادی بلقور دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ایمان قلندریان مطالعات شهری و شهرسازی خراسان بزرگ استادیار گروه شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه کاکاوند استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران
علیرضا کریمی مربی، گروه نقاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران
حسین کوهستانی اندرزی استادیار. گروه باستان. دانشکده هنر .دانشگاه بیرجند. ایران
عمران گاراژیان گروه باستان شناسی
مصطفی گوهری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
نجم الدین گیلانی استادیار. گروه آموزشی تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی لعل شاطری دانش‌آموخته دکتری، مدرس مدعو، گروه هنر، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران
آمنه مافی تبار تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی استادیار دانشگاه هنر
الهه محبوب فریمانی دکتری تاریخ، پژوهشگر اسناد، مرکز آستان قدس رضوی
محمد محمدی تحقیقات هنر و معماری خراسان بزرگ با تأکید بر معماری اسلامی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
الهام مهردوست سرکار خانم دکتر الهام مهردوست
فائزه نبوی
علی نجف زاده دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
علی اکبر وحدتی پژوهشگر سازمان میراث فرهنگی
راهله یوسف زاده کاربر
روح الله یوسفی جغرافیای تاریخی، فرهنگ، اجتماع، تاریخ و تمدن خراسان بزرگ rouhollah.yousefiz