• نشریه «پژوهشنامه خراسان بزرگ» براساس مصوبه 13 /12 /1390 و رأی شماره 258486/3 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی- پژوهشی است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)، نورمگز (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran) نمایه شده است.
  • زبان نشریه فارسی با چکیده انگلیسی است و حداکثر زمان داوری مقالات 6 ماه می باشد.
  • از سال 1398 نویسندگان مقالاتی که مقالات آنها، برای چاپ در پژوهشنامه خراسان بزرگ پذیرفته می شوند، می بایست مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت نموده و گواهی همانندجویی را به دفتر نشریه ارائه کنند.
  • هزینه انتشار هر مقاله در نشریه سیصد و پنجاه هزار تومان است که پنجاه هزار تومان آن پس از بارگذاری مقاله در سامانه با هدف «بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و دبیران تخصصی» و مبلغ سیصد هزار تومان بعد از تایید نهایی مقاله جهت هزینه های آماده سازی و انتشار مقاله از سوی نویسندگان قابل پرداخت خواهد بود.
شماره جاری: دوره 11، شماره 43، تابستان 1400 

ابر واژگان