کلیدواژه‌ها = تیموریان
معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری

دوره 8، شماره 28، آذر 1396، صفحه 36-21

محمد تقی آشوری؛ امیر مازیار؛ نفیسه گریوانی


رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 55-66

کورش صالحی؛ راضیه فرستاده