معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استادیار و هیات علمی دانشکده هنر های کاربردی دانشگاه هنر شهر تهران - ایران

2 استادیار و هیات علمی گروه آموزشی فلسفه هنر دانشگاه هنر شهر تهران- ایران

3 استادیار و هیات علمی گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه بیرجند - ایران

چکیده

کتیبه مهم‌ترین عنصر تزئینی در معماری اسلامی است. خط در کتیبه‌های عهد تیموری به زیور آرایه‌ها آراسته شده تا پیام خود را با ایجاد حس لذت و تأمل، انتقال دهد. هدف اصلی این مقاله، طبقه‌بندی این کتیبه‌ها بر اساس هدف اولیه اجرای آن‌ها است؛ بنابراین سعی شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که: انواع کتیبه‌های معماری تیموری بر اساس اهداف اولیه‌ای که در طراحی آن‌ها نهفته است کدام‌اند؟ ویژگی‌های صوری و محتوایی این کتیبه‌ها چیست؟ و تحولات صورت گرفته در آن‌ها چه بوده است؟ روش پژوهش، تاریخی بوده و از رویکرد الگ گرابار در تقسیم‌بندی تجارب خط در هنر اسلامی استفاده شده است. ارزیابی داده‌های تحقیق حاکی از آن است که کتیبه‌های معماری تیموری را می‌توان به سه دسته کتیبه‌های خواندنی، پوشاننده و تزئینی کوچک تقسیم کرد. مهم‌ترین مشخصه‌های کتیبه‌نگاری عهد تیموری، کاربرد کتیبه‌های مادر و بچه با خط ثلث و کوفی، کاربرد گسترده کتیبه‌های کوفی بنایی در سطوح بنا، ابداعاتی در خط و ترکیب کتیبه‌های تزئینی کوچک و کاربرد گسترده دو رنگ آبی لاجوردی و فیروزه‌ای است. نوع خط و ترکیب کلی، از اشکال ساده‌تر و ابتدایی‌تر اوایل این عهد در سمرقند تا اشکال ظریف‌تر، پیچیده‌تر و منحنی‌تر اواسط و اواخر آن در ایران متنوع است. وسیع‌ترین سطوح پوشانده شده توسط کتیبه‌های پوشاننده در بناهای ایجادشده توسط تیمور و الغ‌بیگ به چشم می‌خورند. محتوای کتیبه‌های سه‌گانه شامل آیات و احادیث، عباراتی در ستایش پروردگار و اولیای دین یا در تأکید بر مقام ظل‌اللهی سلطان بر زمین و فانی بودن دنیای خاکی و اطلاعات احداثیه بنا است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Classification of architectural inscriptions in the Timurid era

چکیده [English]

Inscription is the most important decorative element in Islamic architecture. Calligraphy in the inscriptions of Timurid ear is decorated with arrays to deliver its message along with the sense of pleasure and reflection. The main purpose of this study is classifying these inscriptions based on the primary goal of their implementation. The author tried to answer these questions: what are the different types of Timurid architectural inscriptions based on the primary goal that is hidden in their design? What are the form and content specifications of these inscriptions? What kind of changes has happened in them? The research method was historical and Oleg Grabar screening approach to classifying calligraphy experiences in Islamic Art was used. Data evaluation indicated that the Timurid architectural inscriptions can be divided into three types of readable, covering and small decorative ones. The most prominent feature of the Timurid inscriptions was the function of dual (mother and baby) inscriptions using Thuluth and Kufic calligraphy, the widespread use of Banaei Kufic inscriptions on buildings, inventions in small decorative inscriptions and the widespread usage of cobalt blue and turquoise. The calligraphy type and the overall composition are varied in simpler and more basic forms early this century in Samarkand era to its more delicate, sophisticated, curved forms in the middle and end of that era in Iran. The widest surfaces covered by covering inscriptions appear in the monuments created by Timur and Ulugh Beg. The content of these three inscriptions, including verses and hadiths, phrases in praise of the Lord and the religious men, or in the emphasis on the supreme leader's position of king on earth and the mortal nature of life and the building information.