بررسی خطوط و تزیینات کتیبه‌های کوفی و ثلث بر ظروف فلزی ایران در قلمرو سلجوقی

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

مشهد، بلوار دانش آموزش شمالی، دانش آموز 33، پلاک 426، طبقه سوم

چکیده

ظروف فلزی سلجوقی نماینده‌ی یکی از منحصربه‌ فردترین تحولات کتیبه‌ نگاری در آثار هنر ایران است. در این پژوهش، ظروف فلزی کتیبه‌ دار ایران از اوایل قرن چهارم تا اوایل هفتم هجری/ دهم تا سیزدهم میلادی که محقق توانسته به تصاویر آن‌ها دسترسی پیدا کند، مورد بررسی قرار گرفته است. تمام کتیبه‌ های این ظروف با خطوط کوفی و ثلث و با انواع تزیینی مختلف ترسیم شده‌اند. این مقاله به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی انجام شده و هدف آن شناسایی انواع کتیبه‌ های کوفی و ثلث بر ظروف فلزی این دوران است. در این پژوهش مبنای دسته‌بندی کتیبه‌ها، نوع خط، ساختار طراحی حروف و شیوه‌های تزیینی به‌کاررفته در آن‌ها بوده است. در کتیبه‌های کوفی دو شیوه متفاوت از هم دیده می‌ شود که دارای گونه‌ های تزیینی فرعی‌ تری هستند. شیوه اول، خطوطی هستند که تغییرات ضخامت خط در آن‌ها دیده نمی‌ شود و بیشتر با فن مرصع‌ کاری بر ظروف فلزی این دوران نگاشته شده‌ اند. این شیوه از خطوط کوفی دارای سه نوع تزیینی، برگدار، گره‌ دارِ برگدار و گره‌ دارِ انسان‌ نما هستند. شیوه‌ دوم، خطوطی است که در آن‌ها طراحی هر حروف با توجه به موقعیتش در بین حروف دیگر شکل‌ های متنوع‌ تری دارد؛ در این شیوه، برخی از حروف با ساختار هندسی متفاوتی طراحی شده‌ اند و دوایر در آن‌ ها بیشتر دیده می‌ شود. این کتیبه‌ ها از نظر تزیینی به سه حالت دایره‌ وار (ساده)، برگدار و گره‌ دار قابل دسته‌ بندی هستند. خطوطی که در این پژوهش با نام ثلث از آن‌ها یاد شده است، حاصل تأثیرات نسخ و کوفی هستند و در دوره‌ی گذار به خط «ثلثِ تکامل‌ یافته» طراحی‌ شده‌ اند. در این کتیبه‌ ها ترکیب خط و تصویر از شیوه‌ های ساده و بدون تزیینات تا شیوه‌ هایی که تسلط کامل تصویرگری این دوران را نشان می‌ دهد در نوسان بوده است. در نمونه‌ های ساده‌ تر، تنها صورت‌ های «انسان‌ نما- جانورسان» به انتهای حروف عمودی شکل افزوده شدند، اما در نمونه‌ های پیچیده‌ تر به‌ تدریج، شدت هم‌ آمیزی خط و صور انسانی و جانوری تا مرزهای تصویرگری پیش رفته است و در حقیقت تلاقی ادبیات، تصویرگری و اندیشه‌ های عرفانی حاکم بر جامعه با کتیبه‌ نگاری بر اشیاء فلزی را آشکار می‌ سازد.

عنوان مقاله [English]

Study of the Scripts and Decorations of the Kufic and Thuluth Inscriptions on Iranian Metal Containers in Seljuk Territory

چکیده [English]

Seljuk metal containers represent one of the most exclusive developments of inscription design in Iranian works of art. In this research, the metal containers with inscription belonging to early fourth to early seventh/tenth to thirteenth centuries, which the researcher has been able to gain access to their pictures, have been studied. All the inscriptions of these containers have been inscribed with Kufic and Thuluth scripts and with different types of ornaments. This article has been written with descriptive-analytical method and is aimed at identifying various Kufic and Thuluth inscriptions on metal containers of this period. In this research, the basis for categorization of the inscriptions has been the type of script, the design structure of the letters, and the decorative styles used in them. Two different styles are seen in the Kufic inscriptions that consist of more subsidiary decorative types. The first style includes scripts, in which variations of script thickness are not noticed and are more inscribed with inlay techniques on the metal containers of this period. This style of Kufic scripts includes three decorative types of foliated, foliated knotted and anthropomorphic knotted. The second style includes scripts in which the designing of each letter has a different form in respect to its position among other letters; in this style, some of the letters are designed with a different geometrical structure and more circles are seen in it. From a decorative point of view, these inscriptions are categorized in three modes of circular (plain), foliated, and knotted. The scripts that are mentioned as Thuluth in this research are the outcomes of the influence of Naskh and Kufic and are designed during the passage period to “developed Thuluth” scripts. In these inscriptions, the combination of script and image are varied from plain styles and without decorations to styles that show the full mastery of illustration of these periods. In plainer samples, only the “anthropomorphic-zoomorphic” forms are added to the end of the vertical letters; but in more complex samples, the intensity of intermingling of script and human and animal forms have gone so far as illustration borders and, in fact, reveal the meeting point of literature, illustration, and mystical ideas governing the society through inscription design on metal objects.