روابط هیاطلـه با ساسانیان، در شرق خراسان

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

هیاطله (هپتالیان)،‌شاخه ای از هون ها بودند که در اوایل سده ی پنجم میلادی، در مرزهای خراسان در شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی پدیدار شدند. یک قرن بعد،‌اقتدار آنان به اوج رسید و تهاجم آنها به مرزهای ساسانی در خراسان شدت یافت و بسیاری از شهرهای آن را در اشغال خود در آوردند. «پیروز» شاهنشاه ساسانی، در سال 484 میلادی در جنگ با آنان کشته شد و این قوم در دوره ی قباد در ایران نفوذ کردند.در زمان خسرو انوشیروان، با اضمحلال اقتدار هیاطله،‌خراسان بزرگ در تقسیمات اداره- کشوری ساسانیان، جایگاه مهمی یافت و به یکی از چهار بخش اصلی کشور تبدیل شد. در این پژوهش، سعی شده به نقش این قوم در ناآرامی های حکومت ساسانی و مرزهای خراسان پرداخته شود.