نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد مرزنشینان (نمونه موردی: بازارچه مرزی باجگیران، استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

صنعت گردشگری، امروزه یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ی ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارز آوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن، ‌دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی خاص خود نیز است. به همین دلیل،‌اغلب کشورهای جهان از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند. در گردشگری مذهبی (به عنوان یکی از اشکال مختلف گردشگری)، گردشگران از اماکن مقدس مانند زیارتگاه ها،مقابر و امامزاده ها بازدید می کنند. شهر مشهد تنها کلان شهر شرق کشور و دومین کلان شهر مذهبی جهان پس از شهر مکه محسوب می شود. گردشگری مذهبی،‌به ویژه در سه دهه ی اخیر گسترش قابل توجهی د مشهد داشته است. ورود میلیونی زائران و مسافران به مشهد، آثار بسیار شگرفی در شکوفایی و رونق اقتصاد این شهر،‌ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد منابع درآمدی، تبادل فرهنگی اجتماعی و... داشته است. تعداد زائران و گردشگران وارد شده متغیر و بین 15 تا 20 میلیون نفر و حتی تا 30 میلیون نفر نیز ذکر شده است. این حجم از گردشگر بر بخش خدمات به شدت تأثیر گذاشته و بیشترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده است. براین اساس،‌گردشگری مذهبی توانسته است به عنوان مهمترین عامل در تحول ساختار اقتصادی شهر مقدس مشهد ایفا نقش نماید.