بررسی نقش پناهگاهی قهستان در سده اول و دوم هجری با تکیه بر مکان گزینی مهاجرت زرتشتیان

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

منطقه قهستان که امروزه بخش‌ های عمده آن در محدوده­ استان خراسان جنوبی واقع‌ شده است،‌ همواره در طی تاریخ دارای جایگاه خاصی به لحاظ سیاسی و جغرافیایی بوده است. قهستان تاریخی، مشتمل بر چند قصبه و ناحیه بزرگ بوده که این منطقه را به لحاظ ژئوپولتیکی متمایز از سایر نواحی شرق ایران نموده. در منابع تاریخی سخن از مهاجرت­ های بزرگی به این ناحیه شده است. مهاجرت اعراب در قرون اول و دوم هجری، همچنین مهاجرت بزرگ زرتشتیان در قرون ابتدایی اسلامی، سخن به میان آمده است. بررسی منطقه قهستان از آن لحاظ دارای اهمیت می‌ شود که  این ناحیه همواره در طی تاریخ پناهگاه و مأمن مناسبی برای اقلیت­هایی بوده است که در سایه امنیت و انزوای جغرافیایی قهستان به حیات خود ادامه داده­ اند. با توجه به بررسی‌های صورت پذیرفته و با نگاهی به تاریخ قهستان، این ناحیه را می‌ توان پناهگاهی امن برای اقلیت­ها سیاسی و مذهبی در طول تاریخ دانست. چراکه همواره در قرون متمادی بستر سکونت اقوام و پیروان مسالک و مذاهب مختلفی بوده است. در این مجال به روشن شدن بخشی از تاریخ قهستان و جایگاه این منطقه در پذیرش مهاجرین مختلف پرداخته‌شده است. این پژوهش به این سؤالات پاسخ خواهد داد که اولاً علل انتخاب قهستان به‌ عنوان مقصد مهاجرت چیست؟ و ثانیاً انتخاب قهستان به‌ عنوان پناهگاه و مأمن برای زرتشتیان را چگونه می­ توان به سایر مهاجرت­ ها به این خطه تعمیم داد؟  پژوهش حاضر با روش، تحلیلی توصیفی، به بررسی اجمالی مهاجرت زرتشتیان و در پی آن با تأکید بر مکان‌ گزینی و تعیین مسیر این مهاجران در راه سفر به هند با استفاده از منابع موجود، اهمیت قهستان را در این انتخاب تاریخی، روشن می­ نماید و بکر بودن و انزوای جغرافیایی این سرزمین را در طول تاریخ عامل مهمی در انتخاب مقصد مهاجرت‌ های مذهبی به‌ منظور پناهندگی درمی‌یابد.

عنوان مقاله [English]

The Refuge Role of Quhistan in the 1st and 2nd Century AD Relying on Locating Migration of Zoroastrians

چکیده [English]

Quhistan, a major part of it is located in the South Khorasan province now, is of special importance in the political and geographical history of the region. The historic Quhistan comprised several towns and large districts that distinguished this region geopolitically from other areas of the East of Iran. The great migrations to this region were noted in historical sources. Arab immigration in the first and second centuries AD, and great migration of Zoroastrians in the early Islamic centuries are the most significant of these immigrations in the early Islamic centuries.Apart from political migration of Arabs to this region for further dominance on Khorasan province, this region has always been a safe refuge for minorities throughout history, who continued their living in the light of security and geographical isolation of Quhistan. According to the studies carried out and by a review of the history of Quhistan, this region can be recognized as a safe refuge for political and religious minorities throughout history. Social tolerance within communities should not be neglected, because this region has always been a place for settlement of the followers of different religions and ethnicities. In this paper, part of the history Quhistan and the importance of this region in absorption of different immigrants are addressed.This study will answer these questions that: First, what is the reason for the selection of Quhistan as the migration destination? And Secondly, how can we generalize choosing Quhistan as a haven for Zoroastrians to other migrations to this territory? This research clarifies the significance of Quhistan in this historical selection through an overview of these migrations by an emphasis on locating and determining the path of the Zoroastrian immigrants on their journey to India using the existing resources. In addition to religious and historical tolerance of its people, finds originality and geographical isolation of this land in history as an important factor in choosing destination of religious immigrations in order to refuge