گردشگری مذهبی در مسیر هجرت امام رضا(ع) در ایران

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسنده

چکیده

     هجرت امام­رضا(ع) به ایران یکی، به­عنوان بزرگترین رویداد مذهبی تاریخ ایران مسیری معنوی و مذهبی را بوجود آورده است که قابلیت بازشناسی به عنوان محور گردشگری مذهبی را داراست. توجه به این مفاهیم در مسیر حرکت امام رضا (ع) اعم از پدیده­های کالبدی، کاربری، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی می­تواند به تعمیق ریشه­های ایرانی­_اسلامی بویژه هویت مکانی رضوی نزدیک نماید. با این توصیف هدف این مقاله، بازشناسی محور حرکت امام رضا (ع) در ایران به منظور توسعه برنامه­ریزی و طراحی شهرها و مناطق در این مسیر، بر مدار زمین­ها و ارزشهای رضوی می­باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق تاریخی، تحلیلی و پژوهش میان­رشته­ای و با استفاده از شیوه­های مطالعه اسنادی، کتابخانه­ای و پژوهشهای موردی انجام می­شود. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که ایجاد محور فرهنگی رضوی به­صورت یکپارچه نیازمند تقویت و ایجاد زیرساختهای گردشگری موردنیاز در ابعاد مختلف خواهد بود. این نیازها شامل تاسیسات و تجهیزات حمل­ونقل عمومی، رفاهی، تفریحی و تفرج­گاهی، بهداشتی و درمانی، ایمنی و امنیتی، نشانه­ها و نمادهای راهنما و خاطره­انگیز و ... می­باشد. رویکرد گردشگری مذهبی در محور هجرت امام رضا(ع) به ایران با بکارگیری نشانه­ها و نمادهایی از قبیل دروازه­های ورود و خروج امام رضا(ع)، سقاخانه­ها، نقاره­خانه­ها و مراسم نقاره­زنی و سایر یادمانهای کالبدی­_فرهنگی محقق می­شود. 

عنوان مقاله [English]

Religious Tourism in Path of Imam Reza Journey to Iran

چکیده [English]

Abstract
Religious Tourism in Path of Imam Reza Journey to Iran is the aim of this research. This topic with dynamic, flexible and comprehensive process to historic, cultural, social, economic, physical and environmental aspects can be improve environmental qualities and suitability in cities and regions. Imam Reza Journey to Iran one of the most valuable Iranian contexts as a largest cultural events in Iran History. Concepts and contents related to Imam Reza in Path and cities can be explained in contextual urban design. Attention to these contents in Imam Reza journey path such as Architectural, cultural social, natural and land uses phenomenon can be upgrade the Iranian and Islamic origins specially Razavi environmental Identity. Thus the aim of this paper is analyses and recognition of Imam Reza journey path in Iran approaching sustainable and Islamic urban development. This research has done with historic, analytical and Interdisciplinary research methods. The results of this research shows; that creation Razavi cultural path on integrated structure required to upgrade of infrastructure in different aspects. These requirements contains public transportation, welfare, recreational, hygienic, safety, security, guideline signs and symbols. Also integration between sporty, recreational and truism plans with Imam Reza path such as sporty competitions in that path are effective to Razavi approach. Usage of vernacular signs and symbols such as Razavi entrance, aghakhaneh, Negharehkhaneh and Negghareh ceremony and other cultural-architectural monuments can be improvement Razavi cultural escapes. Also Razavi Stations in that path, Islamic architecture and urban design is useful to achieving aims of research. Contextual urban design approach in Imam Reza journey path will be one of the most effective strategies to Iranian and Islamic development in Iran.

Keywords: Imam Reza journey path, religious tourism, Ghadamghah, Bogheh.