جایگاه حریم خصوصی و حفظ کرامت انسانی در تعالیم اسلامی و سیره رضوی و نقش مخرب اینترنت بر این ارزش ها

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

خاستگاه کرامت انسانی و حریم خصوصی به عنوان حق ذاتی اشخاص و یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر در عصر جدید، برگرفته از اهتمام به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتی بر انواع آزادی ها است. حریم خصوصی، از جمله حقوقی است که انسان ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی، مکلف اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند. در تعالیم روح بخش اسلامی نیز این اصل بعنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین اصول پایه ای فقهی همواره مدنظر بوده است و در سیره پیامبر اسلام و معصومین بصورت عملی شاهد این مساله بوده ایم و هر یک از این بزرگواران به فراخور شرایط خاص زمانی به ترویج این مساله پرداخته اند که ما با توجه به موضوع این تحقیق جایگاه این اصول را در سیره حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام مورد توجه قرار داده ایم، از سوی دیگر نگارنده میکوشد تا به موضوع نقض حریم خصوصی افراد و هتک حیثیت آنها دراینترنت بپردازد؛ چه اینکه امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و اینترت، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است. ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از آن، زمینه ی تعرض به حریم خصوصی افراد و هتک حرمت آنان را فراهم نموده و صاحب نظران و دولتمردان را در حمایت از حریم خصوصی افراد با مشکل روبه رو ساخته است. در ادامه،‌علاوه بر ارائه ی راهکار، به ذکر مصادیق هتک حرمت و اهتمام به آن در اسلام و سیره رضوی و قوانین مجازاتهای اسلامی، برای چنین جرایمی خواهیم پرداخت.