مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران(ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر

نوع مقاله : تاریخ هنر خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

هنر منبت با توجه به پیشینه فرهنگی و هنری اقلیم‌ها، در دوره معاصر قابل تأمل و اندیشه است.هدف مقاله بررسی‌ تطبیقی شیوه‌های ‌منبت ‌معاصر در شهرهای ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر بوده که در این میسر به ‌مطالعه ‌تاریخچه، طرح‌ و نقش، تولیدات، تکنیک در قالب پنج شیوه تخت، محدب، مقعر( جست، تیج و نیش)،حجم و شبکه، نوآوری‌ و ابزار و مواد پرداخته ‌شده ‌است. سئوال‌ اینست ‌که ‌شیوه‌های‌ منبت‌کاری‌ معاصر ایران‌ در شهرهای ‌مذکور چیست‌ و نقاط ‌افتراق ‌و اشتراک ‌آنان ‌کدام است؟ روش‌کلی تحقیق، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. جمع‌آوری ‌اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و بویژه پژوهش‌های میدانی است. میدان تحقیق کارگاه‌های دارای تجربه، فعال و معرفی شده توسط میراث فرهنگی هر شهرستان می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که نقوش منبت در شهرستان تهران با توجه به اینکه محل مراودات هنری بوده متاثر از سنت و بویژه نیاز روز بازار است. آثار در قالب معرق و منبت، حجم و مجسمه، مبلمان فرنگی، استفاده از نقش چوب و نازک کاری خط اجرا شده است. ملایر که بخش قابل توجهی از مبلمان ایران را تولید می‌کند از نقشهای وارداتی ازکشورهای مصر و ترکیه، مصری، چنگ ‌ایتالیایی، چنگ‌کج، ‌چنگ ‌چروک (صدفی)، منبت ‌مشعلی،گل ‌و بوته ‌وگل‌ رز، ‌ منبت‌ مجسمه‌ای، متکایی‌ و کلاسیک‌، نیز نقوش سنتی بهره برده‌ است. منبت مشهد با ‌گل ‌و بوته و اسلیمی به صورت سنتی در ترکیب با خط در مکان‌های مذهبی و حجم‌‌ و مجسمه‌ در مبلمان نمود یافته است. منبت نسبتا درشت ‌ارومیه شامل نقوش‌گل و بوته و اسلیمی، حیوانی، ‌نقوش ‌مینیاتوری، تصاویر داستانی شاهنامه ‌بر روی ‌تخته ‌نرد، طرح‌های واقع‌گرا و تلفیقی است. منبت رشت با بهره‌گیری از اقلیم سرسبز خود، با تصاویر انسانی درحال کار ، حیوانات یا پرندگان، ‌گل ‌و تصاویر ذهنی از طبیعت و به ویژه ظروف خراطی منبت آراسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of contemporary engagement practices in Iran (Urmia, Tehran, Rasht, Mashhad and Malayer)

چکیده [English]

Due to the cultural and artistic background of the climates, contemporary art can be thoughtful and thoughtful. The aim of the article is to compare the contemporary methods of engravings in Urumieh, Tehran, Rasht, Mashhad and Malayer, in which it is possible to study history, plot and role. , Products, techniques, in the form of five flat, convex, concave forms (search, tjej and sting), volume and network, innovation, tools and materials. The question is what are the contemporary Iranian art practices in the mentioned cities, and what are the points of differentiation and their share? The research is descriptive, analytical and comparative. Data collection is done by the library method and especially field research. The research field is a workshop with experience, active and introduced by the cultural heritage of each city. The findings show that the embroidered designs in the city of Tehran, due to the fact that the location of art interactions is influenced by the tradition, and especially the need for market day. Works in the form of mosaic and embossments, volumes and sculptures, wood furniture, use of the role of wood and linework. Malayer, who produces a significant portion of Iran's furniture, has imported imported roses from Egypt, Turkey, Egypt, Cheng, Italians, Chenggokh (Sadeqi), Tibetan Flowers, Flowers and Vegetables, Sculptural, Relaxed and Classical. Traditional designs have been used. The Mashhad embellishment with flowers, shrubs and slavs has traditionally been combined with the line in religious places and the volume and statue of the furniture. The relatively large coinage of Orumiyeh includes the shrubs, shrubs and slaves, animals, miniature paintings, Shahnameh's illustrations on backgammon, realistic and fusion designs. The embankment of Rasht is decorated with the use of its lush climate, with human images of animals, animals or birds, flowers and mental images of nature, and in particular the carvings.