تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول rahimjavan66@gmail.co

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد (mostafa.shateri@yahoo.com)

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از جمله موضوعات مغفول در پژوهش­های معاصر، تاثیر جدایی هرات به­واسطۀ عهدنامۀ صلح پاریس (1273ق/ 1857م) بر حیاتِ اقتصادی خراسان طی سه دهه بعد از آن محسوب می­گردد. هدف از این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، پاسخ به این پرسش ­می­باشد که موضوعات اقتصادی متاثر از این افتراق چه بوده و چه ثمراتی را بر زندگانی مردم خراسان به دنبال داشته است؟ با وجود قِلَتِ منابع در این­ زمینه و مبتنی بر نگاهی جزئی­نگر و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، یافته­ها حاکی از آن است که مهم­ترین تاثیر، انسدادِ مسیر تجاری شرق به غرب و بالعکس بود که در پی آن شهرهای خراسان از مزایای داد و ستدهای تجاری محروم گردیدند. همچنین کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیت‌های شغلی حاصل از آن، تغییر کاربری زمین­های کشاورزی مبنی بر کشت تریاک و استقبال از تجارت این محصول و در نهایت رواج اجناسِ روسی و افزایش قیمتِ کالاها از جمله مسائل تاثیرگذار بر حیات اقتصادی خراسان در دوره زمانی 1273ق تا 1313ق محسوب می­گردد. در این بین نقش سیاست­گذاری­های انگلیس در راستای منافعی همچون ایجاد حریمی امن برای هند و نیز کسب درآمدهای تجاری مبنی بر انسداد گذرگاه هرات و توجه به خلیج فارس برای مبادلات، حائز اهمیت می­باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Separation of Herat on Economic Life of Khorasan (1273-1313AH/ 1857-1934AD)

چکیده [English]

One of the neglected topics in contemporary research is the effect of separation of Herat by the Paris Peace Treaty (1237AH/ 1857AD) on the economic life of Khorasan during the following three decades. This descriptive-analytical research was conducted to determine the economic topics affected by this issue and the benefits of this topic in the lives of people of Khorasan. Despite the excessive resources in this field and application of a more detailed overview of the topic with an analytical-adaptive approach, the most important effect was introduced as the obstruction of the trade route from East to West and vice versa, which led to the depriving of the cities of Khorasan from the benefits of commercial transactions. In addition, decreased prosperity of caravanserais and relevant job opportunities, changes in the use of agricultural land for opium cultivation and welcoming the trade of this product, and finally, promotion of Russian goods and increased price of products are among the other topics that affected the economic life of Khorasan during the period of 1273-1313AH/ 1857-1934AD. Meanwhile, the role of policy-making by England in line with benefits, such as creating a safe place for India and obtaining commercial revenues due to the blockage of the Herat crossing and attention to the Persian Gulf, is of great importance.