مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد(

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 Array

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

چکیده

امروزه مشکلات زیست محیطی شهرهای مهم دنیا، از جمله وضعیت نامطلوب کیفیت هوا، شهروندان آن‌ها را در معرض خطرات جدی قرار داده است. از جمله راهکارهای بنیادی در راستای مقابله با اثرات مخرب این پیامد زیست محیطی قرن حاضر ، ارتقای شرایط سنجش آلودگی هوا با توجه به تکنولوژی‌های مدرن است. یکی از مهم‌ترین ملاحظات در پیاده‌سازی یک سیستم بهینه کنترل آلودگی هوا، انتخاب مکان‌های مناسب برای ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با کمک لایه های اطلاعاتی طرح جامع شهر مشهد(تهیه شده توسط شهرداری مشهد در سال 93)، طی چهار مرحله، با بررسی و مرور منابع و استانداردها و انتخاب محدوده منطقه شهری نیازمند پایش، با تعیین نوع سنجنده، و برآورد تعداد  آنها بر اساس تراکم جمعیتی، استراتژی اصلی مکان یابی آغاز گردد. به نحوی که در این استراتژی، معیارهای مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا بر اساس نوع عملکرد سنجنده پایش آلاینده های هوا در قالب پنج معیار فضای سبز، پارکینگ ها و تعمیرگاه های بزرگ، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، مراکز انرژی، معابر شهری، انتخاب گردید و پس از وزندهی به معیارها با روش سلسله مراتبی  در نرم افزار Expert Choice، با همپوشانی لایه های منتسب به این معیارها در Arc GIS، نقاط کاندید مشخص گردید.از تکنیک تاپسیس در نرم افزارMCDM engine برای رتبه بندی مناطق کاندید و انتخاب بهترین مکان برای سنجنده استفاده شده است.محاسبات تاپسیس نشان داد که مکان بهینه انتخابی دارای بالاترین ارزش شاخص نزدیکی(53/0)در بین مکانهای کاندید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Site Selection of Mashhad Environmental Sensors based on GIS

چکیده [English]

Nowadays environmental problems of the world's major cities such as poor air quality, faced citizens to serious risks. Improving air pollution monitoring due to modern technologies is a basic strategy in order to cope with the devastating effects of the environmental consequences of this century. One of the most important considerations in the implementation of an optimized air pollution control systems, is the choice of suitable locations for air pollution monitoring stations. In the present study, it has been attempted with layers of information the master plan of the city of Mashhad prepared is being prepared in 2014, in four phases, with the investigation and review of the standards and the urban area needs to be monitored, to begin determine the type of sensor, and estimate their numbers based on population density and the main strategy. So that in this strategy, the criteria for Optimal Positioning stations measuring air pollution Selected based on the kind of sensor monitoring air pollutants in the form of five criteria of green space, parking and Repair great, bus stops and taxi, energy centers and urban streets. And then weighting the criteria by AHP software Expert Choice, with overlapping layers attributed to the criteria in Arc GIS, was specified the candidates. TOPSIS in MCDM engine software used to rank candidate regions and select the best place for air pollution sensor allocation. TOPSIS estimation shows Optimum site has the highest closeness coefficient (numeric value: 0.53) among candidate sites.