تأثیر دوگانه ورود اسلام به خراسان بزرگ از منظر تمدن ایرانی

نوع مقاله : تاریخ شهرسازی خراسان بزرگ

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

در تاریخ باستان، خراسان قسمتی بسیار مهم از حوزه تمدنی ایران به شمار می­ آید. دولت­ هایی که در ایران حاکمیت و محدوده جغرافیایی ایران تا سیحون را در نظر داشتند،  تمام تلاش خود را در تثبیت مرزها در این حدود انجام می­ دادند. تلاش‌ هایی که گاه به ناکامی منجر می­ شد، اما هیچ‌ گاه آرمان حفظ این حدود فراموش نمی­ گردید. درست به همین دلیل مرزهای جغرافیایی خراسان، به خصوص در سیحون و جیحون کم­ کم به‌ صورت مرزهای هویتی، فرهنگی و حتی آرمانی در­می­ آید. آرمانی که دفاع یکپارچه و هماهنگی را در مرزهای سیحون مدنظر قرار می­داد و جهان‌ آباد و منظم شده را در برابر هجوم پی‌ در پی نیروهای ویرانگر صحراگردان حفظ می­ کرد. خراسان، جمعیت و فرهنگ آن در گستره تاریخ می­ خواست همان نقشی را بر عهده گیرد که چینی­ ها با ساختن دیواری از سنگ و آجر به درازای چند هزار کیلومتر انجام داده بودند. این طرح یکپارچه­ که از مرز، نژاد و فرهنگ در ایران باستان برای دفاع از مرزهای خراسان تصور می­ شد، پس از حمله­ اعراب شکل جدیدی به خود گرفت. ورود اسلام به ایران از جنبه‌ های مختلف، تحولی مثبت در تاریخ ایران می‌ باشد اما در محدوده مورد بحث این مقاله، می‌ توان تأثیراتی دوگانه از ورود اسلام دریافت. توسعه­ جهان اسلام در فراسوی جیحون و سند، خراسان را از موقعیت مرزی درجه اول دور ساخته بود. این بار مرزهای خراسان در حال پیشروی در آن‌ سوی سیحون نبود بلکه کوچروان در حال تصرف مرزهای خراسان بودند. در واقع پس از اسلام، خراسان نه مرزهای جغرافیایی باستانی خود را داشت و نه مرزهای جغرافیایی جهان اسلام را بلکه به‌ عنوان ولایتی در داخل تغییر موقعیت داده بود. در این مقاله، پژوهشگر کوشیده، از کلیت یک روایت، برداشتی ارائه نماید که صرفاً ناظر به دوره مورد بحث نیست بلکه از کلیت یک متنی یا چند قسمتی، یک استنباط کلی صورت گرفته و اجزاء یک متن آن‌ هم به‌ صورت کامل مبنای استنباط نبوده است. ازاین‌ رو سیر کلی از زمان‌ های قبل از ورود اسلام به ایران مبتنی بر آنچه که از اساطیر باقی‌ مانده تا زمان‌ های بعد از موضوع  و منابع آن‌ها مطالعه گردیده است و در نتیجه تصویری یکپارچه از روندی را نشان می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The bilateral effect of entrance of Islam to grent khorasan from the perspective Iranian civilization

چکیده [English]

Khorasan to include an important part of Iranian civilization district in Iran in period of ancient an Iranian governments carry out efforts stabilizing the frontiers that place. They sometimes was unfulfilled but never forgotten the aim the preservation of there. Therefore the frontiers of Khorassan especially in Seyhun and Jeyhun gradually had be com of identity. Cultural and ideal frontiers. An Ideal that to demands the united and harmonious defense to maintenance of the cultivated and well-organized World against the attack of the nomads. Khorassan his crowd and culture. It wanted took over the role that to fulfilled china wall. This united project to include of the frontier, ethnicity and culture in Iran in period of ancient for defense of Khorasan frontiers to transformed with of Arab attack and entrance of Islam. Although the entrance of Islam to Iran was an affirmative change from a viewpoints but we can according to this article to realize bilateral effects of entrance of Islam. At this time didn't have ancient Geographical borders and Geographical of Islam world, but as a province in Iran the expansion of Islam in Beyond Oxus and sind, bring out Khorasan from to be as an important border. Now borders of had not Progress towards the beyond of Seyhun But nomads were capturing of Khorasan borders.