وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه « حرم مطهر رضوی»

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

انسان در طول تاریخ هواره به نام ها اهمیت می داده است و نامگذاری مکان ها، روستاها، شهرها، کشورها و... نیز چون نامگذاری انسان ها، دارای پایه های فرهنگی و اجتماعی می باشد. انسان طبعاً به دنبال پیدا کردن علل نام مکان ها بوده است و به همین جهت، به ارتباط موجود میان نام و مکان در نوشتارهای مورخین و محققین مختلف اشاره شده است.مجموعه حرم مطهر رضوی تبلوری از آمیختگی روح  و دین در قالب هنر، فرهنگ و ادبیات است. این مجموعه عظیم،‌معرف هویت ملی و مذهبی ایران اسلامی به جوامع جهانی قلمداد می گردد. از دیرباز تاکنون، زایران، مسافران و جهانگردانی که به مشهد آمده و می آیند، شیفته زیبایی های دل انگیز و جلوه های معنوی حریم ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) گردیده، علاقمندند از پیشینه تاریخی روضه منوره رضوی و تویف بناهای این بارگاه مقدس و دلیل نامگذاری آنها مطلع شوند. مقاله حاضر به منظور ریشه یابی و بررسی وجه تسمیه برخی از اماکن متبرکه «حرم مطهر رضوی» با داشتن نگاهی تاریخی با استفاده از روش کتابخانه ای، میدانی و سندکاوی تنظیم و نگاشته شده است.