تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

به جرات می توان قرن بیست و یک را قرن تحولات غیرقابل پیش بینی نامید، تحولاتی که باعث بحرانهای زیادی در جهان شده است. در این بین، قرار گرفتن ایران در مرکزیت و محوریت حوزه های ژئوپولیتیک خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، آسیای مرکزی، قفقاز و تسلط بر کانون استراتژیک انرژی خاورمیانه، نقش بنیادی و اساسی در استراتژی های ژئوپولیتیکی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند. فضاهای ژئوپولیتیک شمال، ‌جنوب و شرق همچنین غرب کشور و اهمیت آن در برقراری و حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار است. ضرورت شناخت این نواحی و کارکردهای آن می تواند نقش مهمی در ایجادامنیت ملی و بین المللی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش کتابخانه ای، با اشاره به نقاط ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران و کارکردها و اهمیت ملی و بین المللی آن، ضرورت شناخت صحیح و دقیق یکی از این نواحی بحران زا(نواحی شرق ایران) را یادآور شده، و به راهکارهای در خصوص مدیریت این بحرانها پرداخته شده است.