نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان)

نوع مقاله : جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نویسندگان

چکیده

هر کجا که تنوع طبیعی و انسانی تحت تاثیر تاریخ قرار می گیرد. نوعی الگوی زندگی منحصر بفرد و پدید آورنده معماری بومی شکل می گیرد. طرح های بومی، بناهای سنگی و ایوانهایی با ستونهای نگهدارنده چوبی و سقفهای تیرپوش در روستاهای کوهپایه ای استان خراسان رضوی،‌ همه و همه یادآور معماری گذشته سرزمینمان و بناهای باستانی همچون تخت جمشید و... می باشند. این عناصر فضاهای زنده ای را بوجود می آورند که کاملاً منطبق بر نیاز و فرهنگ منطقه خلق شده اند و جای بسی تأمل دارند. از این رهگذر به معرفی معماری خانه های کوهپایه ای و بطور خاص بررسی عنصر ایوان بعنوان مشخصه معماری بومی منطقه در روستاهای کوهپایه ای کنگ،‌از توابع بخش طرقبه می پردازیم. تحقیق پیش رو حاصل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی و ثبت مشاهدات و برداشتهای نگارنده از معماری روستا می باشد.