کلیدواژه‌ها = روابط تجاری
فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 1-14

حامد طهماسبی زاوه؛ حسن طلایی؛ فرشید ایروانی قدیم