نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سیده فهیمه رهیافتی جغرافیایی بر علل تمرکزگریزی سیاسی و ایجاد خانات سه‌گانه در فرارود (قرون 16-20م./10 -14قـ) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 17-30]
 • احمدی، وحید کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • اسد بیگی، اردشیر بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]
 • اسدی، روح اله تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 87-105]
 • اسماعیل زاده، هادی مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]
 • اکبری، امیر بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]
 • الهیاری، فریدون شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • امیرفخریان، مصطفی شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاه های زنانه در منطقه 10 شهر مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 51-68]
 • ایمانپور، محمد تقی تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماورءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-16]

ب

 • بهرامی جاف، ساجد بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • بیرجندی نژاد، مریم اصول انتظام شکلی سردر ورودی خانه در معماری گذشته بر پایه سه نظریه روانشناسی محیط (مطالعه موردی سه خانه سنتی شاخص در شهر مشهد مقدس) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 69-88]

پ

 • پیرنهاد، فاطمه واکاوی کنش‌های اقتصادی خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 1-14]

ت

 • تک روستا، مریم بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • توانگر، معصومه اثرات اجرای طرح‌های توسعه شهری در تخریب مکان‌های باارزش شهر زیارتی-گردشگری مشهد [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 71-84]

ج

 • جان پرور، محسن بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]

ح

 • حقیقت، سید صادق عقلانیت اسلامی با رویکرد مبارزه با استعمار انگلیس در افغانستان [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 13-24]
 • حمیدی نیا، سلماز کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]

د

 • دزنردی، زینب مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]

ر

 • رضائی، حسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]

ز

 • زارعی، محمد ابراهیم پژوهشی بر جای‌‌نام و موقعیت جغرافیایی دستگردان طبس با توجه به منابع و متون اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 33-50]
 • زمانی، محبوبه بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]

ش

 • شریف کاظمی، خدیجه پژوهشی بر جای‌‌نام و موقعیت جغرافیایی دستگردان طبس با توجه به منابع و متون اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 33-50]

ص

 • صادقی، حمید شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • صبوری، مرضیه تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 87-105]
 • صحاف، خسرو تبیین برخورد با زمینه در آثار شاخص معماری بافت مرکزی مشهد در دوره پهلوی دوم (نمونه ‎های موردی: بازار رضا(ع)، ایستگاه راه آهن مشهد، آرامگاه نادرشاه) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 39-68]
 • صحراگرد، مهدی کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]
 • صلاحی، ملیحه سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]
 • صیامی، قدیر سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]

ط

 • طبسی، محسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]

ع

 • عابدی، سید محمد عقلانیت اسلامی با رویکرد مبارزه با استعمار انگلیس در افغانستان [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 13-24]
 • عبدمجیری، امین اصول انتظام شکلی سردر ورودی خانه در معماری گذشته بر پایه سه نظریه روانشناسی محیط (مطالعه موردی سه خانه سنتی شاخص در شهر مشهد مقدس) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 69-88]
 • علی میرزایی، مائده تبیین برخورد با زمینه در آثار شاخص معماری بافت مرکزی مشهد در دوره پهلوی دوم (نمونه ‎های موردی: بازار رضا(ع)، ایستگاه راه آهن مشهد، آرامگاه نادرشاه) [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 39-68]

غ

 • غلامی، نجمه شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاه های زنانه در منطقه 10 شهر مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 51-68]

ف

 • فردی، یاسمن سنجش قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 15-32]
 • فرهادی بلقور، جواد اثرات اجرای طرح‌های توسعه شهری در تخریب مکان‌های باارزش شهر زیارتی-گردشگری مشهد [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 71-84]
 • فیروزی، سید محمد بررسی اشتراکات فرهنگی- اجتماعی ایران و افغانستان (با تاکید بر آسیب ها و فرصت ها) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 1-12]
 • فیروزی، سید محمد واکاوی کنش‌های اقتصادی خانواده‌های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 1-14]

ق

 • قلندریان، ایمان تحلیل جریان مهاجرتِ میانْ شهرستانی در استان های خراسان(طی دوره 1390تا 1395) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 25-42]

ل

 • لعل شاطری، مصطفی نخستین کتاب چاپی مشهد (منتخب‌القصاید، 1294ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 63-86]

م

 • متولی حقیقی، منا بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردی خان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 89-112]
 • مجتبوی، سید حسین بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]
 • مرادی، امین بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 43-56]
 • مشتاق، سید عبدالصمد بررسی پدیده سرقت در شهر کابل [دوره 13، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • معینی، مینا شهر در چنبره‌ی توسعه‌ی ناموزون و اقتدارگرایی ایلی: تاملی در مهمترین عوامل شکل‌گیری و تداوم فرایندهای مهاجرت در عصر تیموری(772-912ق) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 31-44]
 • مهیمنی، مهلا بررسی ساختار کالبدی-فضایی کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم در خراسان بزرگ [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 113-134]
 • موسوی تبار، سید اصغر بررسی کارکردهای مختلف مدرسان دوره تیموری درخراسان بزرگ (به همراه تحلیل چند سنددرباره مدرسان دوره تیموری) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]

ن

 • ناصری ازغندی، حسن شناسایی تغییرات مؤلّفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطوّر شیوه زندگی در دوره انتقال [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-18]
 • نبوی، فائزه بررسی ساختار کالبدی-فضایی کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم در خراسان بزرگ [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 113-134]
 • نجف زاده، علی تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماورءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-16]
 • نودهی، کبری تقابل مردم مشهد و سازمان مجاهدین خلق (1357-1361ش) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 87-105]
 • نیکبخت، محبوبه مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی بر اساس شاخص‌های طبیعی و انسانی شمال شرق کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: محدوده مرزی استان خراسان رضوی با کشور ترکمنستان) [دوره 13، شماره 49، 1401، صفحه 69-86]

و

 • وفامهر، محسن کنکاشی بر عوامل موکد بر جهت قبله در معماری مسجد گوهرشاد مشهد [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 19-38]