نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، شکیبا مکتب کتاب‌آرائی مشهد و نقش آن در توسعه نگارگری عصر صفوی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 38-19]
 • اسدبگی، اردشیر نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • افسری بجستانی، سپیده تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]
 • اکبری، امیر میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]

ب

 • بابائی، طاهر خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-57]
 • باصفا، حسن بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • بذرافشان، مجتبی سنجش مفهوم پایداری در معماری مسکونی منطقه خراسان (نمونه موردی: خانه های سنتی بشرویه) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 32-17]

ت

 • تقوایی، مریم بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]

ث

 • ثنائی، حمیدرضا خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 72-57]

ج

 • جلالی، آزاده تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]

ح

 • حاجی زاده سعدآباد، شادی فعالیت‌های فرهنگی شوروی در خراسان (1326-1320ش) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 107-89]
 • حبیبی، سید خلیل بررسی و مطالعه بقایای تمدن خراسان بزرگ در حوضۀ آبریز رودخانه کشف رود [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 18-1]
 • حسینی، سیدرضا نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • حصاری، مرتضی بررسی و مطالعه بقایای تمدن خراسان بزرگ در حوضۀ آبریز رودخانه کشف رود [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 18-1]
 • حقیقی، مرتضی بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]

د

 • دادفر، پیام تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]
 • داوری، محمد صادق بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • دولت ابادی، فریبرز تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]

ر

 • رئیس السادات، سید حسین نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • رحمتی، مهدیه بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • رخشانی، عباس نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 88-73]
 • رفیعی راد، رضا راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در نقاشی معاصر این کشور [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 16-1]

ز

 • زارعی، علی بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]

س

 • سروری، هادی ارزیابی مولفه‌های انعطاف‌پذیری فضاهای شهری در مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 30-17]
 • سلیمانی مقدم، هادی بازخوانی تحولات خرد شهری از منظر نظریه رژیم ها مورد مطالعه: محله ایثار مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 108-91]
 • سهیلی اصفهانی، بهروز مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]

ش

 • شاطری، مفید بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]

ص

 • صادقی، حبیب اله نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]
 • صادقی، علی رضا تحلیل تاریخی تحولات ساختاری- هویتی در کهن شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: کهن شهر کاشمر [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 48-31]
 • صفاریان همدانی، سعید بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش‌بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 96-73]
 • صفاری راد، علی آینده پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 72-49]

ط

 • طبسی، محسن میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]

ع

 • عبدمجیری، امین واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • عسکری الموتی، حجت اله نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]

ف

 • فاریابی، مرضیه بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]
 • فاطمی مقدم، زهرا غذا و خوراک در حرم مطهرامام رضا(ع) در عصر صفوی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 34-17]
 • فتاحی، آمنه میزان تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری مدرسه غیاثیه خرگرد خواف [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 52-33]
 • فرامرزی، مانا بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • فرخفر، فرزانه مکتب کتاب‌آرائی مشهد و نقش آن در توسعه نگارگری عصر صفوی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 38-19]
 • فرهادی، جواد بازخوانی تحولات خرد شهری از منظر نظریه رژیم ها مورد مطالعه: محله ایثار مشهد [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 108-91]

ق

 • قاضی زاده، خشایار نگاهی انتقادی به مسالۀ تأثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 72-57]

ک

 • کریمی فرد، لیلی تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد) [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 16-1]

م

 • محبوب فریمانی، الهه غذا و خوراک در حرم مطهرامام رضا(ع) در عصر صفوی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 34-17]
 • محمد زاده، مهدی راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در نقاشی معاصر این کشور [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 16-1]
 • مداحی، سید مهدی واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • مراثی، محسن مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]
 • مسجدی خاک، پرستو بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • مسیح نیا، فرشید بررسی تداوم تکنیک و هنر سفالگری پیش‌ از تاریخ تا دوره معاصر (مطالعه موردی: سنت سفالگری روستاهای بخش چکنه نیشابور) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 66-53]
 • مغنی زاده ترشیزی، مهدی واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 114-97]
 • مهمان نواز، محمود جایگاه معنوی حرم رضوی در دوره شاه طهماسب اول صفوی(984-930ق) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 16-1]

ن

 • نارگانی، شهاب آینده پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 11، شماره 38، 1399، صفحه 72-49]
 • نامی، حسن بررسی کتیبه‌های حکومتی شمال شرق ایران در دوره صفوی با تأکید بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 56-35]
 • نجات، مهسا مطالعه شش سفالینۀ لعاب ‌پاشیدۀ خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تأکید بر نقاشی کنشی) [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 56-39]

و

 • وثیق، بهزاد سنجش مفهوم پایداری در معماری مسکونی منطقه خراسان (نمونه موردی: خانه های سنتی بشرویه) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 32-17]
 • وحدتی، علی اکبر شکار در کوهستان: رنگین نگاره های پناهگاه صخره ای تَکه در روستای نرگسلوی علیا، بجنورد [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 84-67]
 • وکیلی، هادی فعالیت‌های فرهنگی شوروی در خراسان (1326-1320ش) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 107-89]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسن بررسی ماهیت تاریخی حسینیه نواب در بافت تاریخی شهر بیرجند [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 99-85]