نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، حسین نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]

ا

 • ابراهیمی، سیده فهیمه گذار از شرع به عرف روسی در نظام قضایی فرارود (قرن 13ق/19م) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 104-93]
 • ابطحی، علیرضا نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • ابوالبشری، پیمان اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • احمدی، علی پهنه‌بندی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 108-87]
 • اونق، مجید تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]
 • ایمانپور، محمدتقی بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • ایوانی، هادی بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]

ب

 • بارانی، حسین تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]

پ

 • پرندآور، سعید نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]

ح

 • حسن آبادی، ابولفضل نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • حطیط، شهناز نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • حمزه نژاد، مهدی گونه شناسی مساجد سنتی خراسان (شمالی– رضوی– جنوبی) بر مبنای فضای باز و نیمه‌باز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 18-1]

خ

 • خاکپور، براتعلی تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]
 • خزائی، مریم بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • خیرآبادی، حمید تحلیل اثرات خشکسالی بر تاب‌آوری سرمایه‌های معیشتی روستاییان (منطقه موردمطالعه: دهستان‌های براکوه، جلگه ماژان و خوسف، شهرستان خوسف) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 104-87]

د

 • دلبری، سعید شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • دلبری، سعید بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • دلیر، نیره بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]

ر

 • رضایی، محمدحسین اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • رهنما، محمد رحیم تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]
 • روحانی قوچانی، علی نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]

س

 • ساسانپور، شهرزاد نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • سجاسی قیداری، حمدالله بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • سعادت مهر، محمد امین اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]
 • سعادتیان، مجتبی سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه رستم سیستان (با تکیه‌بر حفاری باستان‌شناسی شاه-نشین(* [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 114-93]
 • سلمانی رحیمی، امیر بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • سلیمانی مقدم، هادی نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]

ش

 • شایگان فر، نادر سبک خراسانی در شعر و معماری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 92-71]
 • شعبانی، رضا بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]

ص

 • صاحبی، شیرین بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • صادقلو، طاهره تحلیل اثرات خشکسالی بر تاب‌آوری سرمایه‌های معیشتی روستاییان (منطقه موردمطالعه: دهستان‌های براکوه، جلگه ماژان و خوسف، شهرستان خوسف) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 104-87]
 • صیامی، قدیر تبیین راهبردی از چالش‌های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان‌شهری مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 66-51]

ط

 • طاهری، صدرالدین شمایل‌شناسی نقش‌مایه بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های جربت [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 127-115]

ع

 • عباسی، جواد بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • علی پوری، احسان پهنه‌بندی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 108-87]

ف

 • فاطمی، نرجس سادات شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • فرهادی، جواد نقش استراتژی توسعه شهری در جمعیت‌پذیری حاشیه شهر مشهد [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 50-33]

ق

 • قائم پناه، نورالدین مهدی شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • قاسمی، مریم بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحولات اجتماعی-فرهنگی مقصدهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 86-63]
 • قصابی گزکوه، جلیل فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]

ک

 • کاظمی راشد، منیره نظریه اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار (با تأکید بر مشهد) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 72-57]
 • کرکه آبادی، زینب ارزیابی ظرفیت‌های توسعه میان افزا در بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی (نمونه موردی شهر سرخس) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 86-67]
 • کریمیان، حسن سازمان فضایی و تحلیل ساختار معماری قلعه رستم سیستان (با تکیه‌بر حفاری باستان‌شناسی شاه-نشین(* [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 114-93]
 • کلوندی، مهناز بررسی تطبیقی الگوی نظم‌پذیری اجتماعی ایلات چگنی و زعفرانلو در مهاجرت از غرب ایران به خراسان در عصر صفوی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 46-31]
 • کیان زادگان، سوسن اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی= [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

گ

 • گل محمدی، محمد ارزیابی ظرفیت‌های توسعه میان افزا در بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی (نمونه موردی شهر سرخس) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 86-67]

م

 • متولی حقیقی، یوسف فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]
 • مردانی، آیگین شمایل‌شناسی نقش‌مایه بزکوهی در سنگ‌نگاره‌های جربت [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 127-115]
 • مسعودی، مهلا شناسایی پهنه‌های مستعد ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و هم‌سنجی معماری برج‌های موجود (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری مشهد) [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 32-15]
 • مسعودی، مهلا بررسی بازخوانی نقش آجر در معماری معاصر شهر مشهد [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 70-43]
 • معروف، غلامرضا سبک خراسانی در شعر و معماری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 92-71]
 • موسوی، سیده مهسا گونه شناسی مساجد سنتی خراسان (شمالی– رضوی– جنوبی) بر مبنای فضای باز و نیمه‌باز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 18-1]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • موسوی نیا، سید مهدی سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 14-1]
 • میری سلیمان، سید جواد تحلیل و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری عشایر در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: عشایر کرمانج خراسان شمالی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 62-47]

ن

 • نامی، حسن سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران [دوره 10، شماره 34، 1398، صفحه 14-1]
 • نقدی، رضا بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 30-17]
 • نورائی، مرتضی نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 56-37]
 • نورتقانی، عبدالمجید بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]
 • نیستانی، جواد شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]

و

 • وزینی افضل، مهدی کشاکش امنیتی، مرزی و دیپلماسی ایران و روسیه در مرزهای شمال خراسان در دوره ناصرالدین‌شاه (مطالعه موردی: کلات نادری) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 92-73]
 • وکیلی، هادی فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 36-21]

ه

 • هژبری نوبری، علیرضا شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 16-1]
 • هندو، میکائیل بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 42-19]