نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد تقی معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]

ا

 • احمدی، وحید واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 39-58]
 • افشار مهاجر، کامران نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • ایروانی قدیم، فرشید فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]
 • ایزدی، محمد سعید واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]

ب

 • باجلال، راحله بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]
 • بخشی، اکرم مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه آذربایجان(قفقاز) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 32-15]

ت

 • تقوی، عابد مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • تقوی نژاد، بهاره پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • تندی، احمد بررسی عوامل مؤثر در گسترش شهرهای خراسان بزرگ بین سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 15-28]

ج

 • جوان لاجی، عبدالرحیم تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]
 • جوانی، اصغر حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

خ

د

 • داستان، زهرا بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]

ذ

 • ذال، محمد حسن تحلیل ظرفیت های معماری سنتی با رویکرد گردشگری میراث فرهنگی مطالعه ی موردی: کاخ خورشید در کلات نادری [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 93-112]

ر

 • رخساری طالمی، سمیه مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]
 • رفیعیان، مجتبی واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]
 • رکنی، نوشین واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی مشهد بر اساس تئوری نحو فضا [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 39-58]
 • روستاخیز، بهروز تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]

س

 • سامانیان، صمد بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]
 • سرافرازی، عباس تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]
 • سیدی، سید علی اکبر حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

ش

 • شهبا، محمد مطالعۀ فرایند اقتباس و دراماتورژی در عمل عالمان حوزۀ فرهنگی خراسان با نگاهی به داستان سلامان و ابسال [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-33]
 • شهبازی، غلامرضا مطالعۀ فرایند اقتباس و دراماتورژی در عمل عالمان حوزۀ فرهنگی خراسان با نگاهی به داستان سلامان و ابسال [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-33]
 • شیخی، علیرضا مطالعه تزیینات نما و سردر خانه‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 20-1]
 • شیخی، علیرضا مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران(ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 14-1]
 • شیخی، علیرضا مطالعه موردی صفحه آرایی ،خط و آرایه های تزئینی در صفحات افتتاح قرآنهای صفوی و قاجار موجود در دو مجموعه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 62-45]

ص

 • صاحبی بزاز، منصوره بررسی عوامل مؤثر در گسترش شهرهای خراسان بزرگ بین سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 15-28]
 • صالحی، سودابه نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • صالحی، کورش رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 55-66]
 • صحراگرد، مهدی نسخه‌ای کهن از تفسیر ابونصر حدادی؛ مدخلی بر شناخت خوشنویسی و تذهیب عصر غزنویان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 92-75]
 • صیامی، قدیر مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]

ط

 • طاهری، زهرا مطالعه تطبیقی شیوه های منبت کاری معاصرایران(ارومیه، تهران، رشت، مشهد و ملایر [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 14-1]
 • طلایی، حسن فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]
 • طهماسبی زاوه، حامد فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

ع

 • عبدالله پور رزکناری، سید سجاد شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]
 • عبداللهی، مهسا مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • عظیمی نژاد، مریم پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]

غ

 • غربی، موسی الرضا تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]

ف

 • فرحناکی، شهرام وضعیت صنعت در خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 67-82]
 • فرزین، سامان مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • فرستاده، راضیه رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 55-66]
 • فرید، امیر نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]
 • فیضی، قاسم بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]

ق

 • قاضی، رضا شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]
 • قدرتی، حسین تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • قلندریان، ایمان واکاوی مولفه های کیفیت محیط در نوسازی محله عامل مشهد با تاکید بر رویکرد انتقادی [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 77-92]
 • قلیچ خانی، حمیدرضا نقدِ تجسمی محراب گچبری مسجد ملک زوزن خواف(با تأکید بر نظام نوشتاری کتیبه‌ها) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 50-37]

ک

 • کوه جانی گوجی، سمیه مطالعه موردی صفحه آرایی ،خط و آرایه های تزئینی در صفحات افتتاح قرآنهای صفوی و قاجار موجود در دو مجموعه کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 62-45]
 • کوهستانی اندرزی، حسین مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 41-54]
 • کیانمهر، قباد حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

گ

 • گریوانی، نفیسه معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 59-76]
 • لعل شاطری، مصطفی تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 83-93]

م

 • مازیار، امیر معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 36-21]
 • محمدی راد، امیرعباس بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری* [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 74-63]
 • مهیار، فروغ حضور رنگ در بیان اهمیت سطوح و نماهای معماری (سنجش نسبت سطوح رنگی معقلی‌ها در نماسازی‌های بیرونی مدرسه غیاثیه خرگرد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 88-69]

ن

 • ناظمیان فرد، علی تأملی بر توصیه های ابراهیم عباسی به ابو مسلم خراسانی در آستانه قیام عباسیان در خراسان [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 29-40]
 • نجارپور جباری، صمد پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 68-51]
 • نجاری، منیره مطالعه تزیینات نما و سردر خانه‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 20-1]
 • نوریان، فرشاد شناسایی پهنه‌های مناسب توسعه شهری با استفاده از سلول‌های خودکار (CA) و روش FUZZY – AHP در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛ (نمونه موردی ناحیه 3 منطقه 3 مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 113-130]

و

 • وندشعاری، علی مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با منطقه آذربایجان(قفقاز) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 32-15]
 • ویسه، مهدیه مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های سنجنده آلودگی هوا با روش‌های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه9 شهرداری مشهد( [دوره 8، شماره 26، 1396، صفحه 25-38]

ه

 • هاشمی، غلامرضا منصور و میرمصور، تصحیح یک اشتباه تاریخی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 106-89]