نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باجلال، راحله تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]
 • بختیاری شهری، محمود «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • برقچی، معصومه شناسایی عوامل موثر جهت کاهش آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیر‌‌‌ عامل (نمونه موردی بافت فرسوده قلعه‌ آبکوه مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 77-94]
 • بندی، مهدی تحلیل تحولات نخست‌شهری در خراسان بزرگ طی دوره 90-1335 با تأکید بر تقسیم خراسان به سه استان [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 56-45]
 • بهبودی، امید بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]

پ

 • پاشاپور، حجت الله بررسی ژئواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 105-93]
 • پورجعفر، محمدرضا بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]
 • پورعلی یاری، شهین تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]

ت

 • تقوی، عابد سکه شناسی در دوران شاه سلطان حسین بایقرا در محدوده تاریخی خراسان بزرگ [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 108-97]
 • تندی، احمد تاریخ‌یابی دَرِ مسجد بالاسر آستان قدس رضوی براساس مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کتیبه‌، نقش و ساخت آن با آثار شاخص چوبی و کاشی تزیینات معماری خراسان1 [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 92-81]
 • تندی، احمد واکاوی مناسبات اجتماعی( اهل فتی و جوانمردی) در تزیینات مسجد جامع تیموری روستای ازقد شهرستان مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 24-11]

ج

 • جعفری، فرشید واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]
 • جلالی، آزاده بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]
 • جلالی، میثم بررسی پیشینه، شکل و کارکرد معماری چهارتاقی در خراسان بزرگ (از اوایل دوره ساسانی تا پایان سده چهارم هجری) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 45-33]

ح

 • حسینیان، نگار تاثیر مولفه های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی (محله آبکوه شهرمشهد) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 79-61]
 • حکم آبادی، عارفه سادات بررسی نقوش پارچه‌های سامانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 74-57]

خ

 • خاقانی، سعید بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 56-43]
 • خدادوست، جواد تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • خزایی، محمد بررسی نقوش پارچه‌های سامانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 74-57]

د

 • دهقانی، رضا سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]

ر

 • رجبی، محمدعلی بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 96-75]
 • رحیم رهنما، محمد تاثیر مولفه های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی (محله آبکوه شهرمشهد) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 79-61]
 • رسولی پور، مصطفی واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]
 • رنجبر، احسان بازآموزی از طراحی فضاهای شهری کهن خراسان در طراحی فضاهای شهری جدید [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 28-11]

س

 • سنچولی، دوستعلی تأملی بر عرفان و تصوف در شرق ایران و تأثیر متقابل عرفا و صوفیان سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستین اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 56-47]

ش

 • شعبانی صمغ آبادی، رضا «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • شیخی، علیرضا تاریخ‌یابی دَرِ مسجد بالاسر آستان قدس رضوی براساس مطالعه تطبیقی ویژگی‌های کتیبه‌، نقش و ساخت آن با آثار شاخص چوبی و کاشی تزیینات معماری خراسان1 [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 92-81]
 • شیخی، علیرضا واکاوی مناسبات اجتماعی( اهل فتی و جوانمردی) در تزیینات مسجد جامع تیموری روستای ازقد شهرستان مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 24-11]

ص

 • صادقی، سارا تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]
 • صدری کیا، سمیه اصول توسعه کالبدی حرم مطهر رضوی با تأکید بر تحولات تاریخی قرن نهم هجری قمری [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 60-47]
 • صیامی، قدیر طراحی چشم‌انداز و بیانیه مأموریت در مناطق کلانشهری مبتنی بر رویکرد حکمروایی قلمرویی- فضایی، مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 112-95]

ط

ع

 • عارف نژاد، ابوالقاسم واکاوی فضای گفتمانی نیشابور در زمان فضل بن شاذان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-31]
 • عطائی، دین محمد سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]

غ

 • غیور باغبانی، سیدمرتضی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]

ف

 • فیضی چشمه گلی، قاسم تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]

ق

 • قربانی، حمیدرضا تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]
 • قصابی گزکوه، جلیل علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 96-83]

ک

 • کاظمی اندریان، محمدحسین تحلیل تحولات نخست‌شهری در خراسان بزرگ طی دوره 90-1335 با تأکید بر تقسیم خراسان به سه استان [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 56-45]
 • کامرانی فر، احمد بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]
 • کمندلو، حسین بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 96-75]
 • کوهستانی، حسین تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]

گ

 • گراوند، مجتبی واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هـ . ق [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 135-113]

ل

 • لباف خانیکی، میثم تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • لطفی، حیدر تحلیل ژئوپلیتیکی روابط افغانستان و ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 76-57]
 • لطیفی، غلامرضا تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 42-25]

م

 • متولی حبیبی، فرید شناسایی عوامل موثر جهت کاهش آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری بر اساس ملاحظات پدافند غیر‌‌‌ عامل (نمونه موردی بافت فرسوده قلعه‌ آبکوه مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 77-94]
 • محمودی نسب، علی اصغر تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • مرتضایی، محمد «پژوهشی پیرامونِ جغرافیایِ تاریخی، فرهنگیِ ناحیه ی طوس در چهار قرن نخستین اسلامی» «با اتکاءِ به؛ داده های باستان شناختی و متون تاریخی» [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 30-11]
 • مرکزی امیدوار، احسان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 44-27]
 • موسوی، سید ولی‌اله بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]
 • موسوی حاجی، سیدرسول تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 122-109]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • میرزائی، ندا بررسی تاریخی مسجد شاه مشهد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 56-43]

ن

 • نجفی، علیرضا بررسی ژئواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 105-93]
 • نصیری جوزقانی، عبدالرئوف سیر تاریخی- فکری طریقت چِشتیه (از آغاز تا پایان اعتلای آن) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 120-107]
 • نیستانی، جواد تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 32-25]
 • نیستانی، جواد بررسی پیشینه، شکل و کارکرد معماری چهارتاقی در خراسان بزرگ (از اوایل دوره ساسانی تا پایان سده چهارم هجری) [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 45-33]
 • نیک پناه، منصور تأملی بر عرفان و تصوف در شرق ایران و تأثیر متقابل عرفا و صوفیان سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستین اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 56-47]
 • نیک گفتار، احمد سکه شناسی در دوران شاه سلطان حسین بایقرا در محدوده تاریخی خراسان بزرگ [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 108-97]

و

 • وکیلی، هادی علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 96-83]

ه

 • هاشمی زرج آباد، حسن تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 82-57]

ی

 • یوسف جمالی، محمدکریم بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول [دوره 6، شماره 18، 1394، صفحه 23-11]