کلیدواژه‌ها = جغرافیای-تاریخی
مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه