کلیدواژه‌ها = قلعه کوه قاین
مؤلفه های دفاع غیرعامل در دژ"قلعه کوه قائن

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 41-54

عابد تقوی؛ سامان فرزین؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ مهسا عبداللهی