نویسنده = حامد طهماسبی زاوه
مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 9، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه


فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان

دوره 8، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 1-14

حامد طهماسبی زاوه؛ حسن طلایی؛ فرشید ایروانی قدیم


تپه حصار دامغان و فرهنگ بلخی- مروی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 106-97

حامد طهماسبی زاوه؛ فرشید ایروانی قدیم