دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی (روستای کنگ- خراسان) FA ناجیه ابویسانی جغتایی امیراحمد امینیان خسرو صحاف 2017 01 18 هر كجا كه تنوع طبيعي و انساني تحت تاثير تاريخ قرار مي گيرد. نوعي الگوي زندگي منحصر بفرد و پديد آورنده معماري بومي شكل مي گيرد. طرح هاي بومي، بناهاي سنگي و ايوانهايي با ستونهاي نگهدارنده چوبي و سقفهاي تيرپوش در روستاهاي كوهپايه اي استان خراسان رضوي،‌ همه و همه يادآور معماري گذشته سرزمينمان و بناهاي باستاني همچون تخت جمشيد و... مي باشند. اين عناصر فضاهاي زنده اي را بوجود مي آورند كه كاملاً منطبق بر نياز و فرهنگ منطقه خلق شده اند و جاي بسي تأمل دارند. از اين رهگذر به معرفي معماري خانه هاي كوهپايه اي و بطور خاص بررسي عنصر ايوان بعنوان مشخصه معماري بومي منطقه در روستاهاي كوهپايه اي كنگ،‌از توابع بخش طرقبه مي پردازيم. تحقيق پيش رو حاصل مطالعات كتابخانه اي و مطالعات ميداني و ثبت مشاهدات و برداشتهاي نگارنده از معماري روستا مي باشد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/51/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 بررسی باستان شناختی بر تدفینهای سنگی بلوچستان (جنوب شرق ایران) FA روح الله شیرازی علیرضا عسکری چاوردی سامان فرزین 2017 01 18 پژوهش هاي باستان شناسي نشانگر آن است كه نوعي از تدفين سنگي در منطقه جنوب و جنوب شرقي ايران و جنوب غرب شبه قاره هند (بلوچستان پاكستان) رواج داشته است. در بررسي هاي باستان شناسي جديد كه در جنوب مكران (نيكشهر و چابهار) انجام شده،‌نمونه هاي فراواني از اين نوع تدفين را آشكار ساخته است. در بين محوطه هاي شناسايي شده، بزرگترين  و شاخصترين آنها محوطه دمب كوه در دشت باهوكلات مي باشد. يكي از ويژگي هاي شاخص اين قبور،‌تنوع در ساختار هاي تدفين و نيز الگوي پراكندگي آنها مي باشد. از لحاظ گاهنگاري در پژوهش هاي موجود، اين قبور را به دوره پارتيان نسبت داده اند. كه اين تاريخگذاري بر مبناي شواهد سكه شناسي است كه اشتاين در كاوش هاي دهه 1930 ارائه نموده است.پژوهش حاضر با ارائه شواهد جديد باستان شناسي از قبيل: طبقه بندي ساختار قبور و گونه شناختي نمونه هاي سفالين به معرفي، دسته بندي و ارائه گاهنكاري نسبي اين سنت تدفين مي پردازد و تاريخگذاري پارتي آن را تاييد مي نمايد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/52/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک مواد مخدر FA عزت اله عزتی احمد سوار رخش 2017 01 18 پايان جنگ سرد، تأثيري عميق و اساسي در كل الگوي امنيت بين المللي بر جاي گذاشت. ظهور بازيگران جديد از يك سو و تهديدات نوين از ديگر سوء باعث تغيير ماهيت امنيت در هزاره سوم شده است.در اين راستا، تهديداتي كه مرز نمي شناسند،‌مانند مواد مخدر و قاچاق و مصرف آن، از اهميت به سزايي برخوردار است،‌زيرا نمونه ايده آلي از يك مشكل امنيتي مرسوم است كه به شدت و پيوسته امنيتي مي شود، به نحوي كه هم اكنون،‌در رده چهار بحران بزرگ جهاني دسته بندي گرديده و طبق آمارهاي موجود، دومين تجارت بزرگ دنيا پس از فروش تسليحات نظامي به حساب مي آيد. همين امر باعث شده تا تهديد مزبور‌،جنبه استراتژيكي و چند وجهي به خود گرفته، و از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار شود.از جمله كانون هاي بزرگ كشت گياهان تخديري،‌توليد، تبديل، توزيع و قاچاق مواد مخدر در جهان، محور هلال طلايي، شامل كشورهاي افغانستان، پاكستان و ايران است كه تماماً در حوزه خراسان بزرگ بوده و اهميت ارتباطي،‌مواصلاتي و ترانزيتي اين حوزه از ديرباز،‌به اضافه جريان انرژي و اطلاعات،‌در عين فراهم آوردن فرصتهاي بسيار ارزشمند، تهديدهاي فراواني را نيز، متوجه آن نموده است.در اين ميان، ايران با وجود ممنوعيت هر گونه كشت و توليد مواد افيوني، به دليل موقعيت خاص جغرافيايي خود،‌و قرار گرفتن در مسير مبدأ (افغانستان و پاكستان) و مقصد (تركيه و اروپا) ترانزيت مواد مزبور، به توقف گاه قاچاق چيان تبديل شده و اين امر، مخاطرات گوناگوني را در ابعاد سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي متوجه مرزهاي شرقي آن نموده است.اين مقاله،‌با روش تحليلي- توصيفي،‌و با استفاده از منابع كتابخانه اي، در پي تبيين جايگاه خراسان بزرگ در ژئوپوليتيك مواد مخدر است. يافته هاي مقاله،‌نشان دهنده ابعاد گسترده موضوع مورد نظر در اين حوزه خاص بوده، و بيانگر آن است كه مواد مخدر، يكي از جدي ترين و خطرناك ترين تهديداتي است كه ايران از بعد امنيت ملي با آن روبروست. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/53/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 جستارهایی پیرامون پیمان سعد آباد و عوامل پیدایش آن FA مهدی فرجی 2017 01 18 پيمان سعدآباد، پيماني منطقه اي بود كه اوضاع و احوال ناآرام قبل از جنگ جهاني دوم، ميان چهار كشور همسايه افغانستان،‌ايران، تركيه و عراق با پيشقدمي ايران در سال 1316 ه-ش/ 1937م. در تهران منعق شد. پيمان مذكور متعهدين را ملزم به رعايت اصول عدم تجاوزات مرزي،‌عدم مداخله در امور داخلي، تسويه صلح آميز منازعات و... مي نمود. بازشناسي چگونگي شكل گيري پيمان سعدآباد، تبيين هدف و عوامل مؤثر در انعقاد پيمان ياد شده، مهمترين پرسش هاي اين مقاله مي باشند. تبيين و تحليل  زمينه ها و عوامل موثر و نقش و يا عدم نقش انگليس در شكل گيري اين پيمان، مهمترين تلاش مقاله حاضر مي باشد و بر مبناي بررسي هاي صورت گرفته، ارتباط داادن دسيسه چيني بريتانيا يا شوروي در پيشبرد پيمان سعدآباد،‌عاري از حقيقت است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/54/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 شهر قدیم جیرفت: توضیحی برای روند و چرایی متروک شدن آن با نگاهی به شهر جدید جیرفت FA سیدرسول موسوی حاجی میثم شهسواری 2017 01 18 محوطه ي باستاني شهر قديم جيرفت معروف به شهر دقيانوس با آن چنان كه مردم محل مي شناسند، كلنگي، محوطه ي بسيار بزرگ است كه بيش از 1200 هكتار مساحت دارد. اين محوطه در سمت غرب و تقريباً چسبيده به شهر كنوني جيرفت بوده است كه در متون تاريخي و جغرافيايي از آن نام برده شده است. اين شهر مهم ترين مركز شهري در بخش جنوب ايالت كرمان تا درياي پارس در سده هاي آغازين تا مياني هجري بوده است كه با نام ولايت جيرفت شناخته مي شده است.  نقش تاريخي و تحول ساز اين شهر و منطقه ي جنوب كرمان (با مركزيت شهر جيرفت) پس از حمله ي غزها و فروپاشي دولت سلجوقيان كرمان، رفته رفته – با وجود توانمندي ها و امكانات فوق العاده خود- كمرنگ و كمرنگ تر شد تا اين كه به جرأت مي توان گفت كه اين منطقه ي بزرگ تا سده ي حاضر عملاً نقش مهم و چشمگيري در تحولات و رخدادهاي ايالت كرمان و به طور كلي كشور ايفا نكرد و به عنوان يك منطقه ي درجه چندم به شمار مي رفت. به نظر مي رسد شهر جيرفت در دهه هاي گذشته و به ويژه دو دهه ي اخير تا اندازه اي توانسته استدوباره جايگاه خود را بازيابد. اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه اي با مراجعه به منابع تاريخي و جغرافياي تاريخي دست اول،‌گزارش هاي باستان شناسي و گزارش هاي آرشيوي تلاش كرده است با مطالعه ي سير تحول و روند رشد شهر جيرفت در سده ي حاضر، نشان دهد روند متروك شدن شهر قديم جيرفت روندي تدريجي و نه يكبار بوده و علت اصلي متروك شدن اين شهر و به طور كلي حذف آن از جغرافياي كشور [عملاً] پس از حمله ي غزها، از رونق افتادن زندگي شهري و شهرنشيني مي باشد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/55/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 11 2015 07 12 ایران و ژئوپلیتیک آسیای باختری (بازنگری ژئوپلیتیکی که هنوز شکل نگرفته است) FA پیروز مجتهدزاده 2017 01 18 نظام جهاني دگرگون شده در دهه1990،اوضاع آسياي باختري و اولويت هاي ژئواستراتژيكش را در حدي باورنكردني دگرگون كرد.در همان حال، اولويت ژئواستراتژيك در منطقه خزر- آسياي مركزي ايران را در يك وضعيت محوري در غرب آسيا قرار داده است: در حالي كه بازي هاي ژئوپوليتيك و ژئو استراتژيكي ايالات متحده نومحافظه كار با بازيگران گوناگون پس از سقوط شوروي پيشين پي گيري كرد حساسيت هاي بزرگي را در وضعيت ژئوپوليتيكي منطقه سبب شده است.در شكل گيري هاي اوليه ژئوپوليتيكي استنباط پيدا شدن يك هارتلند جديد در منطقه واقع در ميان دو منطقه خزر-آسياي مركزي و خليج فارس (جفري كمپ:1997، 14-16) سبب گرديد تا ايران خود به خود در مقام ژئوپوليتكي تازه و حساس يك پل سرزميني ميان آن دو منطقه قرارگيرد در آن راستا بود كه فكر شد اگر قرار باشد خاورميانه و خليج فارس با منطقه خزر- آسياي مركزي ارتباطي جغرافيايي برقرار كنند،‌چنين ارتباطي تنها از راه ايران واقعيت پذير است،‌چرا كه ايران تنها كشور خاورميانه و خليج فارس است كه در منطقه خزر- آسياي مركزي نيز حضور جغرافيايي واقعي دارد. در همان حال،‌ايالات متحده امريكا پذيرفتن موقعيت جغرافيايي جديد ايران و در نظر گرفتنش در طرح هاي امنيتي مربوط به نظام نوين جهاني مورد نظر خود را دشوار ديد. اين وضعيت جغرافيايي بستري ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك را شالوده ريخت كه مفاهيم امنيتي متفاوت ايران و امريكايي رو درروي هم قرار گرفته و بر روابط دو جانبه ميان آن دو سايه افكند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/56/pdf_1