بررسی باستان شناسی معدن کاوی و کارگاههای صنعتی ذوب فلز در منطقه طبس خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری- گروه آموزشی باستان شناسی

3 دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

4 پژوهشگاه میراث فرهنگی- پژوهشکده حفاظت و مرمت

10.22034/jgk.2023.315082.1001

چکیده

تجمع معادن غنی از انواع فلزات در منطقه خراسان بزرگ و پیشینه درخشان در تولید آثار فلزی از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی سبب شد تا متون ومنابع کهن همواره بر پویایی فلزکاری در ولایات شمال شرقی و جنوب شرقی ایران تأکید ورزند.این مناظق به دلیل داشتن معادن غنی فلزی از گذشته‌های دور تاکنون از اهمیت زیادی برخودار بوده است. هر چند در سالیان گذشته تحقیقات جدیدی در رابطه با مطالعة استخراج کانی از معادن باستانی و ذوب این کانی‌ها در مناطق مذکور انجام شده است اما درخور استعدادهای فرهنگی- تاریخی این پهنة فرهنگی نبوده است. شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در حاشیه‌ی کویر لوت در محاصره دو تا از خشک ترین و گرم‌ترین کویرهای ایران یعنی کویر لوت در شرق و دشت کویر در غرب و شمال غرب قرارگرفته است.. در این منطقه فرهنگی شواهد بسیار زیادی از محوطه های ذوب و همچنین کانسارهای معدنی وجود دارد که هم از لحاظ شواهد ذوب و استحصال فلز و هم به واسطۀ وجود شواهد استخراج فلزحائز اهمیت است
طی بررسی‌های میدانی باستان‌شناسی در سالهای 1394، 1397و 1400 در این پهنه فرهنگی 3 معدن و 12 محوطه ذوب فلز مورد کشف قرارگرفته است که بیانگر نقش و اهمیت معدن‌کاوی و فلزگری کهن در حیات اجتماعی و اقتصادی آن است. این پژوهش سعی دارد با استناد به نتایج بررسی روشمند میدانی باستان‌شناسی، متون و منابع نوشتاری ، با روش توصیفی- تحلیلی شواهد مرتبط با صنعت فلزکاری، فنّاوری ذوب و نوع ....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological survey of mining and Melting Industrial Workshops in Tabas Khorasan area

نویسندگان [English]

 • zabeholah masoudi 1
 • abed taghavi 2
 • hasan hashemi zarjabad 3
 • parasto naeimi 4
1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران
2 University of Mazandaran - Faculty of Art and Architecture - Department of Archeology
3 University of Mazandaran - Faculty of Art and Architecture - Department of Archeology
4 Cultural Heritage Research Institute - Conservation and Restoration Research Institute
چکیده [English]

Accumulation of metal-rich mines in Great Khorasan region and brilliant history in the production of metal works from prehistoric times to the Islamic era caused ancient texts and sources to always emphasize the dynamics of metalworking in the northeastern and southeastern provinces of Iran.. Tabas city is located in South Khorasan province .There are many evidence of melting sites as well as mineral deposits in this cultural it is important in terms of evidence of melting and metal extraction and through the existence evidence of metal extraction. During archeological studies in 2015 and 2018 and writers’ field visit in the year 2021 in this cultural zone, have discovered 3 mines and 12 metal smelting sites. This research tries based on the results of archaeological field methodological study, texts and written sources, descriptive – analytical method to identify the evidence related to metallurgy industry, smelting technology and type of extracted ore deposit .With the studies done, typology and comparative comparison of the discovered slag with the known metal centers, it seems that the composition of the slag includes the main elements of iron, lead and copper, Archaeological field studies performed in mines and metal smelting sites identified show that metallurgists in this area used open and underground methods to extract minerals and after transferring mineral parts to workshops and smelting furnaces, they used roasting method for melting metals. Cultural materials (pottery) obtained from around the only furnace discovered show that this mine will cover the ages (Seljuk to Timurid).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Archeological Study
 • Ancient Metallurgy
 • Melting remains
 • Tabas
 • Mining

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1401