تبیین شاخص‌های پایداری اقلیمی در مدارس تاریخی (نمونه موردی: مدارس خراسان بزرگ)

نوع مقاله : تاریخ معماری خراسان بزرگ

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، دزفول، ایران

2 گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

در جهان امروز، سه عامل محیط‌زیست، توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر، مباحث حائز اهمیت در سطح جوامعند. به‌طوری‌که صاحب‌نظران، معماران و شهرسازان به دنبال یافتن راهکارها و تدابیر زمینه‌ای و اعمال آن‌ها در همه سطوح جامعه هستند. چراکه گذشتگان با محدودیت‌های موجود در عصر خود به مقابله پرداخته و پاسخ‌هایی درخور برای آن یافته‌اند. معماری سنتی در خطه خراسان چه در بخش مسکونی و چه در بخش‌های مذهبی و فرهنگی دارای ابعاد و ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که در پاسخ به بستر شکل گیری آن پدید آمده‌اند. دلیل این مدارس چندمنظوره بودن و استفاده مداوم آنهاست. بدین ترتیب این بناها علاوه بر نقش آموزشی، محل اقامت طلاب بوده‌اند که به‌نوعی باعث می‌شود تا در تمام طول شبانه‌روز از فضاهای مختلف آن استفاده شود. در این راستا تلاش شده است تا با بررسی 19 مدرسه طی دوره‌های تاریخی، اصول پایداری آن‌ها شناسایی شود. نوع تحقیق، کیفی و روش مبتنی بر بررسی نمونه موردی است. در ابتدا بر اساس پیشینه نظریات، تلاش شد تا چارچوب تحقیق شکل گرفته و بر مبنای آن نمونه های موردی تحلیل شوند. گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات میدانی شامل مشاهده شخصی و داده های اسنادی- کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. نتایج حاکیست؛ اگرچه مدارس از یک الگوی واحد شامل؛ حیاط مرکزی و حجره‌های گرداگرد آن تشکیل‌شده‌اند و هرکدام از معماری عصر خود تبعیت نموده‌اند، لیکن ملاحظات اقلیمی متناسب با شرایط بستر طراحی از قبیل درون‌گرایی، ظرفیت حرارتی جداره‌ها، ایوان‌های تابستانه و زمستانه به‌عنوان مدرس، ایجاد تهویه طبیعی و عواملی ازاین‌دست در آن‌ها رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the indicators of climatic sustainability in historical schools (Case study: the madrasas in Great Khorasan)

نویسندگان [English]

  • BEHZAD VASIGH 1
  • fatemeh molavimoghadam 2
1 jundi_shapur university of technology, dezful
2 jundi_shapur university of technology, dezful
چکیده [English]

Due to the increase in energy need with urbanization as a result of industrialization and rapid population growth, preservation of natural resources has become impossible. the energy generated particularly from non-renewable natural resources that are in danger of depletion. The authors believe that there were some principles of sustainable architecture in the historical architecture of Iran. Traditional architecture in the Great Khorasan has unique features that have emerged in response to the climate and social, and economic context. the continuous use of these buildings is The reason for survieying madrasas (schools) in Great Khorasan. Thus, in addition to the educational role, these buildings have been the residence of Tolab that called hojrah, which in a way makes it possible to use different spaces. Therefore, an attempt has been made to identify the principles of their sustainability by examining 20 madrasas in Great Khorasan in the Timurid, Safavid, Sheibanid and Qajar era. The research method in this research is a combination of interpretive-historical methods. In the stage of recognizing case examples and theoretical methods, the background is in the stage of compiling a theoretical framework and based on the logical inference, the components of stability in the physical dimensions of madrasas in Greater Khorasan are examined. The information is based on library studies. The results show that madrasas follow a single pattern; The central courtyard and the hojrah around it follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable architecture
  • madrasa
  • Great Khorasan
  • climatic sustainability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 آبان 1401