واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه های سنتی (مطالعه موردی: شهر کاشمر)

نوع مقاله : تاریخ معماری خراسان بزرگ

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشگاه قم، ایران

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

چکیده

ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازها و ابعاد جامعه انسانی است که به باور بسیاری بی­ ارتباط با شرایط محیط کالبدی نیست. در این خصوص خانه نیز به سبب جایگاه والایی که در شکل ­دهی محیط زندگی دارد، اهمیتی بیشتر می ­یابد. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن است تا وجوهی از معماری خانه را به دست آورد که در تعاملات اجتماعی نقش محوری دارند. اینکه معماری خانه­ های سنتی چگونه سبب بهبود تعاملات اجتماعی ساکنین می ­شده است پرسشی اصلی این پژوهش را شامل می ­شود. از آنجا که در عموم تحلیل­ها برای خانه ­های سنتی کیفیت بالاتری قائل شده­ اند، پژوهش حاضر جهت بررسی این موضوع پایه ­های خود را بر مبنای مطالعه مورد خانه ­های سنتی کاشمر قرار داده است. در این بررسی بامطالعه رفتار مختلف و تحلیل محتوای مصاحبه­ ها و مشاهدات صورت گرفته، سعی شده است، روابط موجود در ساختار فضایی خانه ­ها با موضوع تعاملات اجتماعی تحلیل گردد. یافته ­ها نشان می ­دهد رفتاری از قبیل تهیه نذری، برگزاری مراسم، شب­ نشینی، بازی با فرزندان، استقبال از مهمان، سفره انداختن و استراحت کردن در شب به‌صورت جمعی به‌عنوان عمده فعالیت اجتماعی داخل این خانه­ ها است. با تحلیل این رفتار در بستر فضایی آن‌ها، هشت مؤلفه در معماری خانه­ ها شناسایی شد که شاخص ­های مهمی در تعیین سطح تعاملات اجتماعی این خانه ­ها محسوب می­ شوند که عبارت‌اند از ارتباط با فضای باز، دسترسی‌ها، فاصله کارکردی، مبلمان فضا، محوریت حرکتی، تعدد و تنوع فضایی، شفافیت و تداوم فضایی، انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Social Interactions in the Spatial Structure of Traditional Houses Case Study: Kashmar City

چکیده [English]

Social interactions are one of the significant needs and aspects of human society that is related to the conditions of the physical environment. In this regard, thouse's importance is doubled due to its excellent position in forming the living environment. Therefore, the current research attempts to obtain the architectural attributes of a home which, social interactions have a crucial role. How the architecture of the traditional houses leads to the improvement in the social interactions of the residents is a question on which, the current research has been formed. Since the traditional houses have a high quality in many general analyses, the recent research is based on studying the conventional dwellings of Kashmar city. By studying the various behaviors and analyzing the content of the conducted interviews and observations, it has been tried to analyze the relations in the spatial structure of the houses considering the social interactions. The research findings show that making votive food, holding ceremonies, soiree, playing with children, welcoming guests, setting tables, and collective sleeping are the main social activities inside these houses. By analyzing this behavior in their spatial context, eight components are identified in the architecture of these houses that are significant indicators in determining the level of social interactions in these houses and are as follows: relation with the open space, accesses, functional distance, space furniture, movement centrality, spatial diversity and frequency, transparency and spatial continuity, flexibility, and adaptability.
Keywords: spatial structure, social interactions, traditional houses, Kashmar