دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه و واکاوی نقش مایه های آجرکاری در مسجد مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.151628

مهدی کاظم پور؛ ابوالفضل عبداللهی فرد؛ رضا اکبری


بررسی چگونگی حضور توأمان نمادِ شیر و اژدها در آثار هنری ایرانِ دوره اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/jgk.2022.158841

راضیه نایب زاده؛ مهین سهرابی نصیرآبادی


تبیین شاخص‌های پایداری اقلیمی در مدارس تاریخی (نمونه موردی: مدارس خراسان بزرگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/jgk.2022.319660.1012

بهزاد وثیق؛ فاطمه مولوی مقدم


بررسی باستان شناسی معدن کاوی و کارگاههای صنعتی ذوب فلز در منطقه طبس خراسان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/jgk.2023.315082.1001

ذبیح اله مسعودی؛ عابد تقوی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ پرستو نعیمی