تعداد مقالات: 283

3. تجسم جامعه در معماری: بررسی معماری آسیاب‌های روستای حسن آباد سبزوار

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 1-24

موسی الرضا غربی؛ بهروز روستاخیز؛ حسین قدرتی


4. فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 1-14

حامد طهماسبی زاوه؛ حسن طلایی؛ فرشید ایروانی قدیم


7. مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه


8. کرامیان و تحولات سیاسی و اجتماعی نیشابور در قرون میانه

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 14-1

امیر آهنگران؛ سید علاالدین شاهرخی؛ داریوش نظری


10. سازمان فضایی شهر اشکانی شهرتپه، درگز، شمال شرق ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 14-1

حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا


11. کارکرد اقتصادی معادن فیروزۀ نیشابور در دورۀ قاجار

دوره 8، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 16-1

سید مسعود سید بنکدار؛ نگین کاظم زاده


12. شواهدی از نظام فئودالی دوره ساسانی در شمال شرق ایران (با استناد به آثار محوطه بندیان درگز و محوطه های نویافته ساسانی در دشت درگز)

دوره 9، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 16-1

نورالدین مهدی قائم پناه؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


13. تبیین تاثیر تجربه فضایی مساجد بر ترمیم روان (مطالعه موردی مسجد گوهرشاد)

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 16-1

پیام دادفر؛ لیلی کریمی فرد؛ فریبرز دولت ابادی


18. مطالعه تزیینات نما و سردر خانه‌های تاریخی دوران قاجار و پهلوی

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 20-1

علیرضا شیخی؛ منیره نجاری


19. اوضاع اقتصادی شهر مشهد در عصر ناصری با تکیه‌بر تجزیه عنصری سکه های ضرب شده در مشهد (1295-1266ق/ 1878-1850م) به روش پیکسی

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 20-1

محمدحسین رضایی؛ محمد امین سعادت مهر؛ پیمان ابوالبشری؛ سوسن کیان زادگان


20. جغرافیای تاریخی ضرب سکه‌ها با نام مبارک امام رضا (ع)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 21-11

عباس سرافرازی


21. بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 23-11

سید ولی‌اله موسوی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ احمد کامرانی فر


25. ارزیابی ارتباط بین زیست پذیری و تاب‌آوری در محلات کلان‌شهر مشهد

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 26-11

کرامت الله زیاری؛ سید مصطفی حسینی