کلیدواژه‌ها = کارخانه نخریسی و نساجی
نقش کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی مشهد (1316-1350ش)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 56-37

شهناز حطیط؛ علیرضا ابطحی؛ مرتضی نورائی؛ ابولفضل حسن آبادی