کلیدواژه‌ها = فرهنگ بلخی-مروی
مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه


فرهنگ بلخی-مروی و دشت گرگان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 1-14

حامد طهماسبی زاوه؛ حسن طلایی؛ فرشید ایروانی قدیم