کلیدواژه‌ها = هفت‌اورنگ
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 68-51

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجارپور جباری؛ بهاره تقوی نژاد