کلیدواژه‌ها = ایران
مکانیابی پاسگاه‌های مرزی در مناطق مرزی شمال شرقی کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: لطف‌آباد، نوخندان و باجگیران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308612.0

محبوبه نیکبخت؛ زینب دزنردی؛ هادی اسماعیل زاده


فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 36-21

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


نمادهای هویت ملّی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخِ دهم و یازدهم

دوره 8، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 96-85

سعید عظیمی؛ مصطفی لعل شاطری