نویسنده = احمد کامرانی فر
بررسی تحلیلی شورش حاکم ایالت قندهار در دوره شاه‌صفی اول

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 23-11

سید ولی‌اله موسوی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ احمد کامرانی فر