نویسنده = حسن طلایی
تعداد مقالات: 1
1. مکان‏ یابی سرزمین توکریش

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 14-1

فرشید ایروانی قدیم؛ حسن طلایی؛ حامد طهماسبی زاوه